Badania

Postępowania o nadanie tytułu profesora


Postępowania zakończone


prof. UPP dr hab. inż. Radosław Juszczak

UCHWAŁA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA dr hab. inż. Radosławowi Juszczakowi, prof. nadzw.   (pobierz)

UCHWAŁA W SPRAWIE POPARCIA WNIOSKU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA prof. UPP dr hab. inż. Radosławowi Juszczakowi, prof. nadzw.  (pobierz)

Postanowieniem z dnia 06.02.2020 r. Prezydent RP nadał dr hab. inż. Radosławowi Juszczakowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

 

prof. UPP dr hab. inż. Mariusz Sojka

UCHWAŁA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA dr hab. inż. Mariuszowi Sojce prof. nadzw.   (pobierz)

UCHWAŁA W SPRAWIE POPARCIA WNIOSKU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA prof. UPP dr hab. inż. Mariuszowi Sojce (pobierz)

Postanowieniem z dnia 11.05.2020 r. Prezydent RP nadał dr. hab. inż. Mariuszowi Sojce tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

 

prof. UPP dr hab. inż. Klaudia Borowiak

UCHWAŁA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA dr hab. inż. Klaudii Borowiak prof. nadzw.   (pobierz)

UCHWAŁA W SPRAWIE POPARCIA WNIOSKU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA prof. UPP dr hab. inż. Klaudii Borowiak (pobierz)

Postanowieniem z dnia 16.06.2020 r. Prezydent RP nadał dr hab. inż. Klaudii Borowiak tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

 

prof. UPP dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak-Malińska

UCHWAŁA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA dr hab. inż. Agnieszce Ławniczak-Malińskiej prof. nadzw.   (pobierz)

UCHWAŁA W SPRAWIE POPARCIA WNIOSKU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA prof. UPP dr hab. inż. Agnieszce Ławniczak-Malińskiej (pobierz)

Postanowieniem z dnia 11.05.2020 r. Prezydent RP nadał dr hab. inż. Agnieszce Ławniczak-Malińskiej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych


 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań