Dla Absolwentów

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów (I i II stopnia) na kierunku inżynieria środowiska daje szansę absolwentom zdobycia wiedzy i przygotowania do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji:

 • sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • urządzeń i budowli wodnych,
 • składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków,
 • instalacji wewnętrznych budynków: sanitarnej, wentylacyjnej i gazowej,
 • zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą,
 • regulacji cieków i zwiększania retencji wody,
 • wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane i komunikacyjne

Absolwenci studiów (I stopnia) na kierunku inżynieria i gospodarka wodna maja szansę posiąść wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie, wykonawstwo i eksploatację:

 • obiektów inżynierii i gospodarki wodnej,
 • obiektów i systemów ochrony przed powodzią i suszą,
 • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • obiektów i systemów wodno-melioracyjnych,
 • obiektów hydrotechnicznych i regulacji cieków
 • systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań