Dla Kandydatów

Dlaczego warto studiować u nas

 

Niezależnie od tego czy interesuje Cię przyroda czy technika, czy może jedno i drugie, czy ciekawią Cię zagadnienia kształtowania krajobrazu i przestrzeni, to interesujące Cię studia znajdziesz właśnie u nas.

Kształcimy na siedmiu interdyscyplinarnych kierunkach studiów:

Na naszym Wydziale uczymy m.in.:

  • Jak projektować sieci wodno-kanalizacyjne, systemy odwadniające i nawadniające, budowle i zbiorniki wodne, fundamenty, wysypiska odpadów…
  • Jak wykonywać operaty hydrologiczne, jak gospodarować zasobami wodnym…
  • Jak posługiwać się nowoczesnymi systemami geoinformacji, jak przygotowywać dokumenty planistyczne, plany zagospodarowania terenu, oferty inwestycyjne…

Zobacz film o naszym wydziale!

 

Nasz absolwent może ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności:

  • inżynieria hydrotechniczna,
  • instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegóły dotyczące uprawnień pobierz1

 

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach projektowych i wykonawczych, zarządach melioracji i gospodarski wodnej, urzędach  i spółkach. Spotkacie ich między innymi w:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań