Dla Kandydatów

Film o Wydziale

Zapraszamy na nowy dwudyscyplinowy Wydział oferujemy 7 interdyscyplinarnych, nowoczesnych kierunków studiów!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań