Dla Kandydatów

Odpłatność za studia

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 40/2020 z dnia 30 marca 2020 roku

 

Opłata za studia niestacjonarne I stopnia:

Ekoenergetyka: 1700,- zł

Gospodarka przestrzenna: 1600,- zł

Informatyka stosowana: 1700,- zł

Inżynieria i gospodarka wodna: 1700,- zł

Inżynieria rolnicza: 1700,- zł

Inżynieria środowiska: 1700,- zł

 

Opłata za studia niestacjonarne  II stopnia:

Ekoenergetyka: 1700,-zł

Gospodarka przestrzenna: 1750,- zł

Informatyka stosowana: 1700,- zł

Inżynieria rolnicza: 1700,- zł

Inżynieria środowiska: 1850,- zł

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań