Erasmus +

dla pracowników technicznych i administracji

Wyjazdy dla pracowników niebędących nauczycielami

 

 

 

 

Kto: pracownik administracji, naukowo-techniczny lub inżynieryjno-techniczny

Czas trwania: 5 dni roboczych w ciągu roku akademickiego do dnia 30 września

Gdzie: instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa (ECHE) oraz każda prywatna lub publiczna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży w kraju uczestniczącym w programie.

Cel wyjazdu: udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Program szkolenia, który określa ogólne cele mobilności, wartość dodaną z tytułu mobilności

 

Procedura kwalifikacyjna:

  • Listopad/grudzień

  • Pierwszeństwo mają osoby ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na 5 dni roboczych, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Wysokość wsparcia finansowego przyznawana jest na 5 dni roboczych, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż:

Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna wartość stypendium
I grupa:
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania
130 EUR
II grupa:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy
110 EUR
III grupa:
Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia)
100 EUR
IV grupa:
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia
80 EUR

 

 

Więcej informacji na stronie uczelni: http://www.erasmusplus.up.poznan.pl/pl

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań