Dla pracowników

Projekt RID

„Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 

Projekt finansowany jest w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Celem projektu jest poprawa ilości i jakości publikacji naukowych oraz wzrost poziomu umiędzynarodowienia Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Projekt przeznaczony jest dla Pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych, zatrudnionych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

W zakładce aktualności znajduje się informacja na temat bieżących konkursów, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań