IŚGE

Aktualności (IŚGE)

Aktualności

 

Aktualności 21.04.2022r.
Wytyczne dot. dalszej realizacji projektu RID

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

Wniosek o zabezpieczenie środków w ramach projektu RID

 

 

Aktualności 14.06.2021r.

Poniżej znajdują się aktualne rekomendacje dotyczące finansowania publikacji w ramach projektu RID przygotowane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, które oprócz Zarządzenia nr 18/2021 w sprawie wydatkowania środków w projekcie RID w kontekście ewaluacji jakości działalności naukowej obowiązują nas  w kwestiach wydatkowania środków z projektu RID.

Pismo od Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz CIiTT

Deklaracja finansowania RID

 

Aktualne konkursy RID:

Zadanie 1 – Staże/konsultacje naukowe w zagranicznych jednostkach

Zadanie 3 – kursy języka angielskiego

Zadanie 4 – specjalistyczne szkolenia

Zadanie 5 – tłumaczenie tekstów

Zadanie 6 – korekta językowa tekstów

Zadanie 7 – opłata open access

 

Aktualności 08.09.2020r.

Z dniem 1 września 2020 roku koordynatorem projektu RID na Wydziale został prof. UPP dr hab. Tomasz Kałuża. Pozostały skład zespołu RID na Wydziale pozostaje bez zmian. 

 

Aktualności 21.02.2020r.

Środki na 2020 rok na zadanie 7 dotyczące opłaty publikacji typu open access zostały wyczerpane.

Zapraszamy do składania wniosków na pozostałe zadania:

Zadanie 5 – tłumaczenie tekstów

Zadanie 6 – korekta językowa tekstów

 

Aktualności 16.01.2020r.

W związku z zebraniem odpowiedniej liczby osób zakończył się nabór na kurs języka angielskiego w ramach projektu RID w 2020 roku.

Środki na 2020 rok na zadanie 1 dotyczące staży zagranicznych oraz zadanie 4 dotyczące szkoleń specjalistycznych dla pracowników WISGP zostały wyczerpane.

 

10.12.2019:

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami konkursowymi realizowanymi w ramach projektu RID na WISGP w 2020 roku!

 

4.12.2019:

Zakończył się nabór na wszystkie zadania realizowane w ramach projektu RID na WISGP w 2019 roku.

 

27.11.2019:

W związku z zebraniem odpowiedniej liczby osób zakończył się nabór na kurs języka angielskiego w ramach projektu RID.

 

07.11.2019:

Od dnia 15 listopada 2019r. zapraszamy do składania wniosków na udział w kursie języka angielskiego – zadanie 3.

 

16.08.2019:

Środki na 2019 rok na zadanie 7 dotyczące dofinansowania publikacji z IF dla pracowników WISGP zostały wyczerpane.

 

24.04.2019:

Środki na 2019 rok na zadanie 4 dotyczące szkoleń specjalistycznych dla pracowników WISGP zostały wyczerpane.

Do formularza dotyczącego zadania 5 – tłumaczenie tekstów należy dołączyć kalkulację kosztów tłumaczenia (a nie tak, jak było podane fakturę) wykonaną przez firmę zajmującą się tłumaczeniem tekstów

 

Złożone wnioski o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych zadań będą rozpatrywane przez Zespół w każdy piątek, a jeśli dzień ten jest wolny od pracy – w następnym dniu pracującym.

Wszyscy Kandydaci zostaną poinformowania drogą mailową o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku oraz w pierwszym przypadku o kwocie dofinansowania.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań