Studenci – Erasmus+

Praktyki dla studentów

Wyjazdy na PRAKTYKI

 

 

 

 

Kto: studenci I, II i III stopnia (od 1 roku I stopnia)

Czas trwania: 2 miesięce

Gdzie: 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia),

 

 

Wysokość stypendium:

Grupa – kraje Stypendium na miesiąc
Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600 €
Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550 €
Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia),  Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 450 €

 

Procedura kwalifikacyjna

  • rejestracja online 1 luty – 28 luty (średnia ocen za ostatni zaliczony semestr, dodatkowe osiągnięcia, certyfikat językowy),

  • pisemny egzamin językowy (EN, DE, FR, IT, ES) poziom B2 w marcu,

  • ustny egzamin językowy w lutym/marcu,

  • ogłoszenie wynikówdo 31 marca.

Certyfikat państwowego egzaminu językowego z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata na poziomie co najmniej B2 po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do zwolnienia kandydata z pisemnej części egzaminu językowego i przyznania za nią maksymalnej liczby punktów. Skan całego certyfikatu należy dołączyć do formularza online przy rejestracji.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań