Studenci – Erasmus+

Staże/Praktyki dla absolwentów

Wyjazdy na PRAKTYKI/STAŻE DLA ABSOLWENTÓW

 

 

 

 

Kto: rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów

Czas trwania: 2 miesiące

Kiedy: termin dowolny pod warunkiem zakończenia praktyki do 30 września.

Gdzie:

  • 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia),

  • wybrane przez studenta zagraniczne przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawcze, organizacje non-profit lub inne uczelnie wyższe z ważną Kartą Erasmusa (ECHE),

  • praktyka musi być zbieżna z profilem studiów studenta!!

 

Wysokość stypendium:

Grupa – kraje Stypendium na miesiąc
Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600 €
Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550 €
Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia),  Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 450 €

 

Procedura kwalifikacyjna

  • rejestracja on-line do końca lutego (dla kończących w czerwcu) lub listopada (dla kończących w lutym)

  • ustny egzamin językowy (EN, DE, FR, IT, ES) poziom B2 – pierwsza połowa marca lub grudnia,

  • ogłoszenie wyników – do 31 marca lub początek stycznia.

 

Certyfikat państwowego egzaminu językowego z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata na poziomie co najmniej B2 po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do zwolnienia kandydata z pisemnej części egzaminu językowego i przyznania za nią maksymalnej liczby punktów. Skan całego certyfikatu należy dołączyć do formularza online przy rejestracji.

 

Więcej informacji na stronie uczelni: http://www.erasmusplus.up.poznan.pl/pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań