Studenci – Erasmus+

Studia

Wyjazdy na STUDIA

 

 

 

 

Kto: studenci I, II i III stopnia (od 2 roku I stopnia)

Czas trwania: 3-12 miesięcy (1 lub dwa semestry)

Gdzie: ponad 20 uczelni partnerskich z naszym Wydziałem – zobacz listę uczelni: xlsx

 

Wysokość stypendium:

Grupa – kraje Stypendium na miesiąc
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400 €

 

Procedura kwalifikacyjna

  • rejestracja online 1 grudnia – 31 stycznia (średnia ocen za ostatni zaliczony semestr, dodatkowe osiągnięcia, certyfikat językowy),

  • pisemny egzamin językowy (EN, DE, FR, IT, ES) poziom B2 w lutym,

  • ustny egzamin językowy w lutym/marcu,

  • ogłoszenie wynikówdo 31 marca.

Certyfikat państwowego egzaminu językowego z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata na poziomie co najmniej B2 po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do zwolnienia kandydata z pisemnej części egzaminu językowego i przyznania za nią maksymalnej liczby punktów. Skan całego certyfikatu należy dołączyć do formularza online przy rejestracji.

 

Więcej informacji na stronie uczelni: http://www.erasmusplus.up.poznan.pl/pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań