Dla studentów

Legitymacje

Przedłużanie terminu ważności Elektronicznych Legitymacji Studenckich odbywać się będzie w następujący sposób:

 

  • Student Studiów niestacjonarnych otrzymuje we właściwym dziekanacie hologram z kolejną datą ważności
  • Student, który otrzymał w dziekanacie hologram musi zgłosić się wraz z legitymacją w pok. 210 w celu otrzymania wpisu elektronicznego.

 

UWAGA!
Termin ważności ELS jest tylko ważny, gdy spełnione są oba warunki(w/w)

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań