Dla studentów

Rekrutacja na II stopień

Kryteria rekrutacji na studia II stopnia – magisterskie

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria środowiska, Budownictwo – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Informacje o egzaminie i zagadnienia egzaminacyjne w poniższym linku.

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień IŚ

Rekrutacja

 

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska, Budownictwo, Melioracje wodne i Ochrona środowiska – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Informacje o egzaminie i zagadnienia egzaminacyjne w poniższym linku.

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień  IGW

Rekrutacja

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wymagane ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska lub pokrewne – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Zagadnienia egzaminacyjne w pliku poniżej.

Rekrutacja

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień GP 

 

EKOENERGETYKA

 

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Ekoenergetyka, Odnawialne źródła energii,  Energetyka – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje rozmowa kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Informacje o rozmowie kwalifikacyjnej i zagadnieniach poruszanych podczas tej rozmowy w poniższym linku.

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień – Ekoenergetyka

Rekrutacja

 

INŻYNIERIA ROLNICZA

 

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria rolnicza, Technika rolnicza i leśna, Maszyny robocze – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje rozmowa kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Informacje o rozmowie kwalifikacyjnej i zagadnieniach poruszanych podczas tej rozmowy w poniższym linku.

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień – IR

Rekrutacja

 

INFORMATYKA STOSOWANA

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Informatyka stosowana, Informatyka – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje rozmowa kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Informacje o rozmowie kwalifikacyjnej i zagadnieniach poruszanych podczas tej rozmowy w poniższym linku.

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień – IS

Rekrutacja

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań