Dla studentów

Tematy prac dyplomowych

Wymogi formalno-prawne pisania prac dyplomowych

Wymogi edytorskie pisania prac dyplomowych

Instrukcja zamieszczania prac dyplomowych w Wirtualnym Dziekanacie

Zakres i forma egzaminu dyplomowego

 


Tematy prac inżynierskich

 

Ekoenergetyka:

 

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny:

 

Gospodarka przestrzenna:

 

Inżynieria i gospodarka wodna:

 

Inżynieria środowiska:

 


Tematy prac magisterskich

 

Ekoenergetyka:

 

Gospodarka przestrzenna:

 

Informatyka stosowana:

 

Inżynieria i gospodarka wodna:

 

Inżynieria rolnicza:

 

Inżynieria środowiska:

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań