dr hab. Agnieszka Ławniczak – Malińska, prof. nadzw.

04-04-2017

   
Imię i nazwisko, stopień  dr hab. Agnieszka Ławniczak – Malińska, prof. nadzw.
Indywidualna strona internetowa  www.au.poznan.pl/keios/?page_id=915
Strona jednostki
 www.up.poznan.pl/keios/
Adres e-mail:  lawnic@up.poznan.pl
Tel:  061 645 65 15
Jednostka  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Kierunki badań  1. Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych (makrofity, hydromorfologia, fizyko-chemia wód i osadów).
 2. Plany ochrony ekosystemów wodnych i obszarów wodno-błotnych.
 3. Ochrona i rekultywacja jezior.
 4. Kompensacje przyrodnicze.
 5. Wpływ inwestycji na środowisko.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań