dr hab. inż. Anna Grabiec, prof. nadzw.

04-04-2017

   Anna Grabiec - fota
Imię i nazwisko, stopień  dr hab. inż. Anna Grabiec, prof. nadzw.
Indywidualna strona internetowa  
Strona jednostki
 www.up.poznan.pl/ibig
Adres e-mail:  agra@up.poznan.pl
Tel:  061 846 64 04
Jednostka  Instytut Budownictwa i Geoinżynierii
Kierunki badań  1. Modyfikacja właściwości betonu za pomocą domieszek chemicznych i dodatków.
 2. Technologia betonu samozagęszczalnego, wysokowartościowego i recyklingowego.
 3. Korozja betonu.
 4. Sposoby sekwestracji atmosferycznego dwutlenku węgla w technologii betonu.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań