dr hab. inż. Mariusz Sojka

04-04-2017

   
Imię i nazwisko, stopień  dr hab. inż. Mariusz Sojka
Indywidualna strona internetowa  www1.up.poznan.pl/imksig/Mariusz-Sojka-notka.pdf
Strona jednostki
 www1.up.poznan.pl/imksig
Adres e-mail:  masojka@up.poznan.pl
Tel:  061 846 64 24
Jednostka  Instytut Melioracji, Kształtowania środowiska i Geodezji
Kierunki badań  1. Wpływ zbiorników retencyjnych na reżim hydrologiczny rzek
 2. Planowanie obiektów małej retencji
 3. Zastosowania GIS w hydrologi i gospodarce wodnej
 4. Modelowanie obiegu wody i zanieczyszczeń w zlewni
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań