dr hab. inż. Rafał Stasik

04-04-2017

   
Imię i nazwisko, stopień  dr hab. inż. Rafał Stasik
Indywidualna strona internetowa  www1.up.poznan.pl/imksig/Rafal-Stasik-notka.pdf
Strona jednostki
 www1.up.poznan.pl/imksig/
Adres e-mail:  stasikr@up.poznan.pl
Tel:  061 846 64 20
Jednostka  Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Kierunki badań  1. Gospodarka wodna w różnych typach siedliskowych lasu
 2. Odpływy i stany wód gruntowych w małych zlewniach leśnych
 3. Gospodarka wodna oczek wodnych
 4. Kształtowanie małej retencji

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań