Kierunki

Informatyka Stosowana

REKRUTACJA ON-LINE 

Studia na kierunku przygotowują absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-żywnościowej. Nabywają oni unikatowych umiejętności i kompetencji zawodowych, co czyni ich poszukiwanymi i docenianymi na rynku pracy.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • w sektorze IT, w tym Business intelligence oraz obszarze sztucznej inteligencji,
 • firmach zajmujących przetwarzaniem i analizą danych,
 • nowoczesnych startupach,
 • w przedsiębiorstwach wspierających przemysł rolniczy,
 • administracji państwowej i samorządowej w zakresie obsługi informatycznej.

Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • administrowanie bazami danych,
 • programowanie w popularnych i poszukiwanych na rynku językach programowania,
 • przetwarzanie i analizę obrazów,
 • tworzenie modeli sztucznej inteligencji,
 • zarządzania przedsiębiorstwem.

Poznasz zasady:

 • programowania i tworzenia kodu,
 • zarządzania bazami danych,
 • tworzenia nowoczesnych aplikacji opartych o metody sztucznej inteligencji,
 • tworzenia przedsiębiorstwa IT i dostarczania usług informatycznych.

Po ukończeniu studiów: absolwent uzyskuje wiedzę interdyscyplinarną, stanowiącą oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą z dużym naciskiem na technologie informatyczne i ich praktyczne zastosowanie. Studia przygotowują do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Student nabywa uniwersalną wiedzę z zakresu nauk podstawowych obejmujących zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz innych, pokrewnych dziedzin. Poznaje metody stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na wspomaganie złożonych procesów produkcji. Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Informatyka Stosowana nabywają umiejętności w zakresie opracowywania i tworzenia autorskiego oprogramowania komputerowego uwzględniającego przetwarzanie dużych zasobów informacji zapisanych w postaci rozproszonych baz danych. Posługują się nowoczesnymi metodami analitycznymi i logicznymi oraz stosują metody oparte na sztucznych sieciach neuronowych z uwzględnieniem analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych.

Oferujemy:

REKRUTACJA ON-LINE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań