Kierunki

Inżynieria ochrony klimatu

Inżynieria Ochrony Klimatu

 

Zdobądź wykształcenie, dzięki któremu znajdziesz pracę w:

 • firmach zajmujących się audytem (oceną) skuteczności planów i strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu, 

 • przedsiębiorstwa projektowych i wykonawczych zajmujących się pracami inżynieryjnymi w zakresie kształtowania i zarządzaniem środowiskiem,

 • jednostkach administracji i zarządach instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów środowiska.

Posiądziesz wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • przyczyn zmian klimatycznych oraz ich skutków dla gospodarki, środowiska i społeczeństwa w skali lokalnej i globalnej,

 • strategii i technik sposobów przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu,

 • zasad gospodarki rolnej i leśnej jako podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu,

 • biologicznych, biotechnicznych i technicznych działań zmniejszających negatywne skutki zmian klimatycznych, w tym odnawialne źródła energii, czy ekologiczne budownictwo

 • efektywnego gospodarowania i zarządzania zasobami środowiska w tym zasobami wodnymi w miastach i w krajobrazie rolniczym.

 

Najważniejsze przedmioty realizowane na nowym kierunku to m.in.:

 • inteligentne rozwiązania klimatyczne w miastach,
 • informatyczne wsparcie projektowania,
 • techniki monitorowania atmosfery,
 • bioklimatologia,
 • energetyka rozproszona i prosumencka,
 • metody analiz klimatycznych,
 • handel emisjami – mechanizm i prawodawstwo,
 • techniki adaptacji ekosystemow seminaturalnych do zmian klimatu,
 • architektura proekologiczna,
 • infrastruktura wodna miast a zmiany klimatu,
 • adaptacja gospodarki wodnej gleb do zmian klimatycznych,
 • zielone technologie,
 • łagodzenie skutków zmian klimatu w rolnictwie,
 • zmiana klimatu a gospodarka leśna,
 • zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • inicjatywy oddolne dla poprawy klimatu.

Dowiedz się więcej i zobacz  Plan studiów kierunku Inżynieria ochrony klimatu

Zapraszamy do rekrutacji od 1 czerwca!

REKRUTACJA ON-LINE

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań