Studia doktoranckie

Stypendia

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego  (zał. Stypendium doktoranckie)

 

Wniosek o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej (zał. Stypendium  projakościowe)

 

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (zał. Stypendium Rektora)

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uczestnikowi studiów doktoranckich (zał. Pomoc materialna)

 

Wniosek o zapomogę dla doktorantów (zał. Zapomoga)

 

Zał. 4. do Regulaminu – Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności (zał. Pozarolnicza działalność )

 

Zał. 5. do Regulaminu – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zał. Dochód)

 

Zał. 6. do Regulaminu – Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (zał. Nieprowadzenie gospodarstwa)

 

Zał. 7. do Regulaminu – Oświadczenie doktoranta o zamieszkaniu w innym obiekcie niż dom studencki (zał. Zamieszkanie)

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań