Aż 4 projekty badawcze młodych naukowców z WISIM w konkursie JM Rektora UPP „Pierwszy Grant” !

05-04-2022

W konkursie „Pierwszy Grant” ogłoszonym przez JM Rektora UPP prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza projekty uzyskało aż 4 młodych naukowców z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.

Oto lista młodych naukowców (w kolejności alfabetycznej) i ich projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach powyższego konkursu:

dr inż. Ewelina Janicka z Katedry Melioracji, Kształtowania środowiska i Gospodarki Przestrzennej, projekt pt.:”Ocena ekologicznego zagrożenia dla jezior z wykorzystaniem enzymu APA osadów dennych oraz zawartości fosforu”
 
dr inż. Sebastian Kujawiak z Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, projekt pt.: „Wpływ różnego rodzaju biododatków w osadzie ściekowym na wartość opałową i ilość związków nawozowych w brykiecie”
 
dr inż. Agnieszka Wawrzyniak z Katedry Inżynierii Biosystemów, projekt pt: „Perspektywa śladu węglowego w wybranym gospodarstwie doświadczalnym UPP”
 
dr inż. Kamil Witaszek z Katedry Inżynierii Biosystemów. projekt pt.:”Zagospodarowania biomasy lignocelulozowej z produkcji pomidorów na cele energetyczne”.

 Łącznie młodzi naukowcy z Wydziału uzyskali kwotę dofinansowania około 100 000zł!

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

dr inż. A. Wawrzyniak                dr inż. E. Janicka                        dr inż. K. Witaszek          dr inż. S. Kujawiak

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań