III Konferencja Międzynarodowa „Ecological and Environmental Engineering”

07-07-2022

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecological and Environmental Engineering”

Poznań, 28 czerwca – 1 lipca 2022 r.

 

W dniach 28 czerwca do 1 lipca 2022 r. w Poznaniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ecological and Environmental Engineering”  (COEE).

Konferencja była współorganizowana aż przez 13 naukowych instytucji krajowych i zagranicznych.

Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu organizatorem był Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. Jarosław Bosy – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; prof. Xiaolei Jie – Prezydent Henan Agricultural University (Chiny);  prof. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej;  prof. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; prof. Jerzy Przyborowski – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; prof. Petr Sklenička – Rektor Czech University of Life Sciences w Pradze (Czech Republic); prof. Sylwester Tabor – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Daniel Crespo – Rektor Polytechnic University of Catalonia (Hiszpania); prof. Maria de Fátima Carvalho – Prezydent Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), prof. Krzysztof Wilde – Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Michał Zasada – Rektor SGGW w Warszawie.

Konferencja uzyskała znaczące dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka – DNK/SP/512942/2021.

W dniu 29 czerwca 2022 r. po uroczystej ceremonii otwarcia odbyły się 2 sesje plenarne, podczas których przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, Włoch, Chin, Austrii, Mołdawii, Wielkiej Brytanii
i Portugalii zaprezentowali referaty związane z głównym tematem konferencji. Następnie podczas dwóch dni obrad omawiano różne zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska i inżynierii ekologicznej
w 6 sesjach tematycznych: 1) gospodarka wodno-ściekowa, 2) energia odnawialna i ślad węglowy,
3) gospodarka odpadami i gospodarka obiegu zamkniętego, 4) zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu, 5) zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem, 6) geoinformatyka i zdalne pomiary.
Łącznie podczas konferencji wygłoszono 60 referatów oraz zaprezentowano 97 posterów.  

Organizacja konferencji umożliwiła wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami z całego świata, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogą zostać wykorzystane w celu poprawy i ochrony stanu środowiska przyrodniczego. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami konferencji może być również wykorzystana dla celów naukowo-dydaktycznych. Na zakończenie trzeciego dnia konferencji jej uczestnicy zapoznali się z architekturą i zabytkami Poznania.

W czwartym dniu konferencji odbyły się 2 równoległe sesje terenowe, podczas których przybliżono problematykę ochrony środowiska przyrodniczego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zapoznano uczestników konferencji z innowacyjną biogazownią III generacji w gospodarstwie doświadczalnym Przybroda PULS i biokompostownią ze stałą fermentacją odpadów zielonych oraz kuchennych w Suchy Las k/Poznania.

W konferencji uczestniczyło 175 osób, w tym 70 osób z zagranicznych ośrodków akademickich z 23 krajów.

 

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

prof. dr hab. Klaudia Borowiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr inż. Joanna Jaskuła (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań