Jubileusz 65-lecia Szkoły Rolniczej w Marszewie

30-05-2022

Szkoła Rolnicza w Marszewie w miniony piątek i sobotę uroczyście świętowała jubileusz 65-lecia. Z tej okazji Szkoła otrzymała nowy sztandar z aktualną nazwą tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Główne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Nauczycieli, Uczniów i Absolwentów. Jubileusz zaszczycił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Ryszard Bartosik. Szkoła w Marszewie należy do Sieci Szkół MRiRW. Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej reprezentowali pracownicy Katedry Inżynierii Biosystemów: prof. Jacek Przybył, prof. UPP Krzysztof Koszela (Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły) i dr Dawid Wojcieszak, którzy przekazali p. Dyrektor Szkoły mgr Grażynie Borkowskiej okolicznościowy adres. Katedrę Inżynierii Biosystemów ze Szkołą w Marszewie od wielu lat łączą wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne i organizacyjne. Szkole w Marszewie życzymy kolejnych jubileuszy oraz sukcesów w realizacji planów i zamierzeń.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań