Kolejny doktorat na Wydziale – Dr. Subhajit Bangopadhyay

01-04-2022

W dniu 31 marca br. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Subhajita Bandopadhyay.
Promotorem pracy był prof. Radosław Juszczak, a promotorem pomocniczym prof. Anshu Rastogi.
Była to pierwsza obrona w języku angielskim przed Radą Naukową Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
W skład pracy doktorskiej pt. „Application of ground, airborne and satellite remote sensing techniques to assess the sun induced fluorescence and reflectance of different ecosystems” wchodził cykl publikacji opublikowanych w wysokopunktowanych czasopismach naukowych.
 
Gratulujemy dr Subhajitowi Bangopadhay oraz promotorom ciekawej pracy doktorskiej oraz błyskotliwej obrony.
 
Życzymy dalszych sukcesów!
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań