prof. UPP Tomasz Garbowski – pełnomocnik Dziekana ds. koordynowania działań w zakresie projektów B+R.

10-11-2021

Prof. UPP Tomasz Garbowski z Katedry Inżynierii Biosystemów został dzisiaj powołany na pełnomocnika Dziekana ds koordynowania działań w zakresie projektów B+R.
Biorąc pod uwagę praktyczny charakter badań prowadzonych na Wydziale powołanie pełnomocnika ds. koordynacji działań w zakresie projektów B+R jest niezwykle ważne.
Głównym zakresem działań profesora Garbowskiego będzie wspieranie procesu tworzenia wniosków o dofinansowanie projektów B+R w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem a jednostkami zewnętrznymi.
Inne działania nowego pełnomocnika na Wydziale to:
 1. Poszukiwanie możliwości zwiększenia aktywności w zakresie projektów B+R na Wydziale, t.j.:
 • wspieranie procesu informowania i ukierunkowania pracowników Wydziału zajmujących się badaniami na współpracę z przedsiębiorstwami, a docelowo komercjalizację osiągniętych wyników,
 • wspieranie w poszukiwaniu strategicznych partnerów zewnętrznych do współpracy z Wydziałem w zakresie badań i rozwoju,
 • koordynowanie procesu inwentaryzacji / zestawienia posiadanych zasobów badawczych / osobowych oraz projektów B+R realizowanych na Wydziale,
 • wspieranie w przygotowaniu kompleksowej oferty komercyjnej bazującej na technologiach, wiedzy eksperckiej i zapleczu badawczym Wydziału,
 • współtworzenie stałego zespołu specjalistów zaangażowanych w działania na rzecz badań i rozwoju na Wydziale,
 • wspieranie procesu nawiązywania ścisłych relacji z przedsiębiorstwami w ramach wspólnych projektów i inicjatyw, poprzez stymulowanie powiązań między sferą nauki i biznesu.
 1. Koordynowanie procesu promocji Wydziału w zakresie projektów B+R, m.in. 
 • organizowanie szkoleń, 
 • tworzenie informacji dla mediów, 
 • przygotowywanie informacji umieszczanych na stronie Wydziału i w mediach społecznościowych,
 • promocją wizerunku i marki Wydziału w środowisku inwestorów, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu.

Aktualności w zakresie działań prof. Garbowskiego będą umieszczane w zakładce „Współpraca z otoczeniem”.

prof. UPP dr hab. Tomasz Garbowski

Pełnomocnik ds. koordynowania działań w zakresie projektów B+R

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań