Projekty badawcze dla młodych naukowców w ramach dyscypliny Inżynieria środowiska

04-04-2022

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wydzieliła pulę pieniędzy z budżetu przeznaczonego na badania naukowe w ramach dyscypliny na konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców.

Opracowano warunki konkursu dla doktorantów (konkurs Innowator) oraz dla młodych naukowców ze stopniem doktora (Innowator plus).

Ogłoszono konkurs i wyznaczona komisja wraz z udziałem recenzentów oceniła wnioski.

Łącznie wyłoniono 4 projekty badawcze, które uzyskają dofinansowanie z tej puli pieniędzy na lata 2022/2023.

W dniu 31 marca na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE pani dziekan prof. Klaudia Borowiak i przewodniczący Rady prof. Mariusz Sojka wręczyli decyzje o uzyskaniu projektu.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Projekt Innowator uzyskali:

mgr inż. Joanna Kocięcka, projekt pt.: „Wpływ nawodnień podsiąkowych oraz zastosowania antrytranspirantu na zmeliorowanym obiekcie łąkowym na bilans wymiany ditlenku węgla”

mgr inż. Arlinda Cakaj, projekt pt.: „Heavy metals bioindication potential of selected common weeds”

 

Projekt Innowator Plus uzyskali:

dr inż. Sebastian Kujawiak, projekt pt.: „Wpływ składu biomieszanki na parametry suszenia solarnego osadu ściekowego”

dr inż. Marta Lisiak-Zielińska, projekt pt.: „Wpływ pory roku na akumulację pierwiastków ziem rzadkich w systemie gleba-roślina”

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań