Zajęcia w trybie zdalnym do końca semestru

21-01-2022

Władze Wydziału, działając w porozumieniu z Prorektorem ds. studiów podjęły decyzję o prowadzeniu wszystkich zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w terminie od 22.01.2022 do 01.02.2022. Oznacza to, że do końca semestru zimowego, zajęcia dydaktyczne dla wszystkich roczników i wszystkich rodzajów studiów prowadzone będą w trybie zdalnym.

 

Decyzje o formie przeprowadzania egzaminów, zaliczeń i kolokwiów pozostają w gestii kierowników przedmiotów i w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przeprowadzone w trybie bezpośrednim z zachowaniem reżimu sanitarnego.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań