Wydział

Działalność publikacyjna

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

 

logoup1 Nauka Przyroda Technologie
Strona internetowa – www.npt.up-poznan.net

 

 

Czasopisma wydawane przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Acta Scientiarum Polonorum

Acta Scientiarum Polonorum
Acta Scientiarum Polonorum web page – Acta

Acta Scientiarum Polonorum, seria: Formatio Circumiectus — Environmental Engineering. Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Czasopismo jest wydawane w seriach tematycznych o nazwach odpowiadających dyscyplinom naukowym opublikowanym przez Centralna Komisję ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych (5 punktów zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877
oraz z 2013 r. poz. 191)).

 

gll

Geomatics, Landmanagement and Landscape
Geomatics, Landmanagement and Landscape web page – GLL

By the decision of the authorities of the Department of Environmental Engineering and Geodesy at the University of Agriculture in Krakow of 17 October 2012 a scientific quarterly magazine named Geomatics, Landmanagement and Landscape was created.

The purpose of the quarterly magazine are presentations, discussions and exchange of scientific thoughts in the field of broadly understood planning, shaping and protection of the environment and landscapes; modern geoinformatic techniques, surveying, rural areas development and property management.

The ambition of the publishers is to make the quarterly magazine one of the leading scientific publishing house concerning the above range in Central and Eastern Europe. Creation of such a publishing house is the result of many years of cooperation of the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying with many research centers in Europe and in the world.

The newly published scientific journals contain only English-language, reviewed original research articles. The advantage of the quarterly magazine is its regularity of appearance and high substantial value.

The quarterly magazine is published by the Publishers of the University of Agriculture in Krakow in the issue of 350 copies. Over time, the journal will published only in the electronic version. The journal will be indexed in reputable international scientific databases.

 

 

Czasopisma wydawane przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

 

electro EJPAU — Electronic Journal o Polish Agricultural University
Strona internetowa – www.ejpau.media.pl
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) founded by all Polish Agriculture Universities presents original papers and review articles relevant to all aspects of agricultural sciences (7 pkt wg MNiSW).
 Annals Annals of Warsaw University of Life Sciences — SGGW Land Reclamation
Strona internetowa – www.ann_landreclam.sggw.pl
Kwartalnik publikujący 24-29 prac rocznie (artykuły nadsyłane we współautorstwie z obcokrajowcem, po pozytywnych opiniach recenzentów publikowane są bezpłatnie (9 pkt wg MNiSW).
 jowald Journal of Water and Land Development
Strona internetowa – http://www.degruyter.com
The Journal of Committee for Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture of Polish Academy of Sciences and Institute of Technology and Land Sciences in Falenty (2 Issues per year). Półrocznik wydawany przez ITP (6 pkt wg MNiSW).

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań