Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kochańskiej nt. Metoda oceny efektywności wykorzystania dostępnych zasobów w realizacji procesów produkcyjnych, która odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej w dniu  20 maja 2022 r., o godz. 09.00 w sali 2.41, budynek B-4, ul. Łukasiewicza 5,  Wrocław.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kiecany nt. Określenie gęstości korony drzew jabłoni w czasie rzeczywistym, która odbędzie się w dniu  26 maja 2022 r., o godz. 09.30  w Sali A100 – Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Pochopienia nt. Badania odkształceń statycznych wybranych węzłów konstrukcyjnych obrabiarek do obróbki zestawów kolejowych, która odbędzie się w dniu  12 maja 2022 r., o godz. 11.00  w Sali Rady (nr 40) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Katarzyny Niemiec nt. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w konstrukcji i wytwarzaniu pojemników do wyrobów aerozolowych, która odbędzie się w dniu  13 maja 2022 r., o godz. 10.00  w Sali Rady (nr 40) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Niemca nt. Opracowanie metody identyfikacji przyczyn zmienności wysokowydajnych ciągłych procesów produkcyjnych, która odbędzie się w dniu  28 kwietnia 2022 r., o godz. 10.00  w Sali Rady (nr 40) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Paździora nt. Optymalizacja ewolucyjna przepływu materiału w procesie formowania wtryskowego komponentów dla branży motoryzacyjnej, która odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2022 r., o godz. 13.00 w Sali Rady (nr 40) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Zachury nt. Opracowanie i badania innowacyjnego systemu posuwu kombajnu ścianowego, która odbędzie się w dniu  11 kwietnia 2022 r., o godz. 11.00 w AGH w sali 110, bud. B-2, Ip.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Olafa Dudka nt. Kształtowanie charakterystyk dynamicznych zawieszeń jezdnych robotów mobilnych opartych na kołach omnikierunkowych, która odbędzie się w dniu  31 marca 2022 r., o godz. 11.00 w Sali Rady (nr 40) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Mórawskiego nt. Prognozowanie ryzyka niezdatności pojazdów samochodowych, która odbędzie się w dniu  9 marca 2022 r., o godz. 13.00 w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, Warszawa, ul. Księcia Bolesława.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariana Sikory nt. Wybrane aspekty dynamiki hydraulicznych amortyzatorów samochodowych, która odbędzie się w dniu  9 marca 2022 r., o godz. 10.00 w Sali Rady na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Rubachy nt. Metoda doboru wybranych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych przenośnika ślimakowego, która odbędzie się w dniu 11 marca (piątek) 2022r. o godz.11:00 w AGH, w sali 110, bud. B-2, l p.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Szeląga nt. Metoda wizyjnego wyznaczania trajektorii znanego obiektu z wykorzystaniem stałych elementów sceny, która odbędzie się 23 lutego 2022 r., o godz. 13.00. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla publiczności obrona odbędzie się w trybie zdalnym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: marcin.witkowski@pw.edu.pl do dnia 22 lutego 2022 r. do godz. 20:00

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Bulińskiego nt. Mathematical modelling of heat and mass transfer processes in induction fumaces, która odbędzie się 9 lutego 2022 r., o godz. 13.00  w Sali Rady Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a .

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Napierały nt. Opracowanie metodyki optymalizacji konstrukcji w oparciu o analizy wytrzymałościowe pojazdów użytkowych, w szczególności naczep, która odbędzie się 19 stycznia 2022 r., o godz. 12.30  w Sali Rady na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a .

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida Berny nt. Optymalizacja procesu produkcji biopaliwa do silników wysokoprężnych, która odbędzie się 19 stycznia 2022 r., o godz. 12.00  w sali A121, budynku A na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu przy ul. Roosevelta 26.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Daniela Buczkowskiego nt. Coupled Fluid-Structure interaction numerical model of the shock absorber valve, która odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Konarskiego 18a.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dymitra Osińskiego nt. Badanie parametrów ruchu złożonego kończyny dolnej w celu rozbudowy robota ortotycznego o moduł skrętu, która odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 na Politechnice Warszawskiejw trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Patryka Matkowskiego nt. Adaptacyjny układ regulacji pracy sprężarkowej pompy ciepła, która odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w Auli im. prof. J. Kuczewskiego (bud. 18) przy ul. Nowoursynowskiej 164 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Juzunia nt. Wybrane wytyczne dotyczące projektowania osłon podwozi pojazdów szynowych, która odbędzie się 1 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Konarskiego 18a.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Gajkowskiego nt. Adaptacyjny układ regulacji pracy sprężarkowej pompy ciepła, która odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Auli im. Profesora Kuczewskiego (bud. 18) przy ul. Nowourysnowskiej 164.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Pawełczyka nt. Aviation Engineering Applications of Artificial Intelligence for UAV Detection and Gas Turbine Predictive Maintenance, która odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 12:00 na Politechnice Warszawskiej, w Sali nr T105 w budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 21/24 oraz trybie zdalnym na platformie.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Walentego Kraśniewskiego nt. Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej sworzni łańcuchowych ze stali 42CrMo4 z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań inżynierii powierzchni, która odbędzie się 19 października 2021 r. o godz. 13:00 na Politechnice Warszawskiej, w trybie zdalnym na platformie MS TEAMS.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Kuneckiego nt. Badania procesów usuwania rtęci ze spalin z wykorzystaniem glinokrzemianowych sorbentów otrzymywanych z popiołów lotnych, która odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Krowodrza” w Krakowie przy ul. Wybickiego 3b.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Prusinowskiego nt. Formowanie kompozytów włóknistych z zastosowaniem techniki osadzania topionego materiału”, która odbędzie się 18 października 2021 r. o godz. 12:15 na Politechnice Białostockiej w sali nr 107 budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Wiejskiej 45C. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie on-line proszone są o skorzystanie z linka.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Patryka Matkowskiego nt. Modelowanie i optymalizacja procesu wytwarzania peletów przeznaczonych na ściółkę”, która odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 9:15 w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obrona pracy odbędzie się w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Piątka nt. ,,Modelowanie kinetyki procesu wytwarzania biogazu z materiałów lignocelulozowych”, która odbędzie się 29 czerwca 2021 r. o godz. 9:15 w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obrona pracy odbędzie się w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kazimierskiego nt. ,,Badanie i analiza zgazowania biomasy w reaktorze z ruchomym złożem z wykorzystaniem metod radiograficznych”, która odbędzie się 26 maja 2021 r. o godz. 11:00 w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk  w Gdańsku. Obrona pracy odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Starleaf.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Kaczyńskiego nt. ,,Intensyfikacja wymiany ciepła i redukcja strat przepływu w kanale chłodzącym łopatki turbinowej”, która odbędzie się 26 marca 2021 r. o godz. 12:30 w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk  w Gdańsku. Obrona pracy odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Starleaf.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Jarosława Pruszyńskiego nt. ,,Reprezentacja, składowanie i zarządzanie wiedzą w projekcie koncepcyjnym, która odbędzie się 19 marca 2021 r. o godz. 12:15 na Politechnice Warszawskiej, w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

link do strony: link

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej dra hab. Reggie Davidrajuh, prof. University of Stavanger nt. ,,Modularizing Petri Nets for Modeling of Large Manufacturing Systems, która odbędzie się 5 marca 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w trybie zdalnym na platformie ZOOM.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Kajzera nt. ,,Modelling of interfacial flows using level set approaches”, która odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk  w Gdańsku. Obrona pracy odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Starleaf.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Gołębiowskiego  nt. ,,Charakterystyka wybranych właściwości olejów silnikowych w eksploatacji pojazdów”, która odbędzie się 19 lutego 2021 r. o godz. 12:00 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IM

prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań