Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Uchwały


20 stycznia 2022 roku – XIII Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/13/2022 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr inż. Dominiki Sierackiej (pobierz)

Uchwała nr 2/13/2022 w sprawie: wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Dominiki Sierackiej (pobierz)

 


22 grudnia 2021 roku – VII Głosowanie RND IM UPP w trybie obiegowym


Uchwała nr 1/O7/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Biosystemów (pobierz)

Uchwała nr 2/O7/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Katedrze Budownictwa i Geoinżynierii (pobierz)

 


16 grudnia 2021 roku – XII Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/12/2021 w sprawie: zatwierdzenia zasad i kryteriów podziału środków finansowych na działalność badawczą w 2022 roku w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (pobierz)

Uchwała nr 2/12/2021 w sprawie: zatwierdzenia dodatkowych wymagań związanych z realizacją przewodów doktorskich w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (pobierz)

Uchwała nr 3/12/2021 w sprawie: zaopiniowania indywidualnego planu badawczego mgr. inż. Marka Szychty (pobierz)

Uchwała nr 4/12/2021 w sprawie: zaopiniowania zmian w Regulaminie Projektu RID (pobierz)

 


2 grudnia 2021 roku – VI Głosowanie RND IM UPP w trybie obiegowym


Uchwała nr 1/O6/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko profesora Uczelni w Katedrze Inżynierii Biosystemów (pobierz)

 


21 października 2021 roku – XI Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/11/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. UPP dr hab. inż. Wojciecha Czekały jako młodego badacza do nagrody JM Rektora (pobierz)

 


7 października 2021 roku – X Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/10/2021 w sprawie: dokonania zmian i zatwierdzenia regulaminu Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)

Uchwała nr 2/10/2021 w sprawie: zmiany składu komisji egzaminacyjnej z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Roberta Barczaka (pobierz)

Uchwała nr 3/10/2021 w sprawie: dokonania zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgra inż. Roberta Barczaka (pobierz)

Uchwała nr 4/10/2021 w sprawie: dokonania zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgra inż. Macieja Kiecany (pobierz)

Uchwała nr 5/10/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr inż. Aleksandry Andrysiak (pobierz)

Uchwała nr 6/10/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Aleksandry Andrysiak (pobierz)

Uchwała nr 7/10/2021 w sprawie: wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgra inż. Marcina Waleńskiego (pobierz)

Uchwała nr 8/10/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie medalu „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” mgr. inż. Cezaremu Sinieckiemu (pobierz)

Uchwała nr 9/10/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie medalu „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewskiej (pobierz)

Uchwała nr 10/10/2021 w sprawie: rekomendacji kandydatury młodego badacza do nagrody JM Rektora UPP (pobierz)

 


13 września 2021 roku – V Głosowanie RND IM UPP w trybie obiegowym


Uchwała nr 1/O5/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Biosystemów (pobierz)

Uchwała nr 2/O5/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego lub profesora Uczelni w Katedrze Inżynierii Biosystemów (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych z zakresu informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji) (pobierz)

Uchwała nr 3/O5/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego lub profesora Uczelni w Katedrze Inżynierii Biosystemów (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki) (pobierz)

Uchwała nr 4/O5/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego lub profesora Uczelni w Katedrze Inżynierii Biosystemów (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna) (pobierz)

 


 30 czerwca 2021 roku – IV Głosowanie RND IM UPP w trybie obiegowym


Uchwała nr 1/O4/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
(pobierz)

 


10 czerwca 2021 roku – IX Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/9/2021 w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. UPP dr hab. inż. Macieja Zaborowicza na stanowisko kierownika Katedry Inżynierii Biosystemów (pobierz)

Uchwała nr 2/9/2021 w sprawie: zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Macieja Kiecany (pobierz)

Uchwała nr 3/9/2021 w sprawie: zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Roberta Barczaka (pobierz)

 


15 kwietnia 2021 roku – VIII Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/8/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z zadań badawczych zrealizowanych w 2020 roku (pobierz)

Uchwała nr 2/8/2021 w sprawie: zatwierdzenia planów badawczych na 2021 rok (pobierz)

Uchwała nr 3/8/2021 w sprawie: zaopiniowania propozycji Regulaminu Szkoły Doktorskiej UPP (pobierz)

 


 25 marca 2021 roku – VII Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/7/2021 w sprawie: zaopiniowania kryteriów zatrudnienia i awansowania pracowników na stanowiska badawczo-dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna (pobierz)

Uchwała nr 2/7/2021 w sprawie: zaopiniowania doraźnej strategii rozwoju dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku 2021 (pobierz)

Uchwała nr 3/7/2021 w sprawie: powołania członka Komisji ds. Kadr i Rozwoju Dyscypliny IM (pobierz)

 


 19 lutego 2021 roku – III Głosowanie RND IM UPP w trybie obiegowym


Uchwała nr 1/O3/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (pobierz)

 


 15 lutego 2021 roku – II Głosowanie RND IM UPP w trybie obiegowym


Uchwała nr 1/O2/2021 w sprawie: zaopiniowania Regulaminu oraz pozostałych dokumentów dotyczących Projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości dla Dyscypliny Naukowej inżynieria mechaniczna (pobierz)

 


 21 stycznia 2021 roku – I Głosowanie RND IM UPP w trybie obiegowym


Uchwała nr 1/O1/2021 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Biosystemów (pobierz)

 


 7 stycznia 2021 roku – VI Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/6/2021 w sprawie: zatwierdzenia zasad i kryteriów podziału środków finansowych na działalność badawczą w 2021 roku w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (pobierz)

 


 29 października 2020 roku – V Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/5/2020 w sprawie: powołania Komisji ds. Nauki Dyscypliny IM (pobierz)

Uchwała nr 2/5/2020 w sprawie:  zgłoszenia dr. inż. Radosława Kozłowskiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (pobierz)

Uchwała nr 3/5/2020 w sprawie:  wskazania ośmiu osób reprezentujących dyscyplinę naukową inżynieria mechaniczna do pracy w komisji dyscypliny Szkoły Doktorskiej (pobierz)

Uchwała nr 4/5/2020 w sprawie: wskazania przewodniczącego komisji dyscypliny inżynieria mechaniczna w Szkole Doktorskiej (pobierz)

 


 15 października 2020 roku – IV Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/4/2020 w sprawie: rekomendowania prof. UPP dr. hab. inż. Karola Durczaka jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Studiów (pobierz)

Uchwała nr 2/4/2020 w sprawie: rekomendowania dr. inż. Sebastiana Kujawy jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Studiów (pobierz)

Uchwała nr 3/4/2020 w sprawie: rekomendowania prof. dr. hab. inż. Jacka Dacha jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pobierz)

Uchwała nr 4/4/2020 w sprawie: rekomendowania dr. inż. Dawida Wojcieszaka jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pobierz)

Uchwała nr 5/4/2020 w sprawie: rekomendowania prof. UPP dr. hab. inż. Krzysztofa Koszelę jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych (pobierz)

Uchwała nr 6/4/2020 w sprawie: rekomendowania prof. UPP dr. hab. inż. Macieja Zaborowicza jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych (pobierz)

Uchwała nr 7/4/2020 w sprawie: rekomendowania prof. dr. hab. inż. Agnieszkę Sujak jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu (pobierz)

Uchwała nr 8/4/2020 w sprawie: rekomendowania dr. inż. Tomasza Wojciechowskiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu (pobierz)

Uchwała nr 9/4/2020 w sprawie: rekomendowania prof. UPP dr hab. inż. Wojciecha Czekały jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych (pobierz)

Uchwała nr 10/4/2020 w sprawie: rekomendowania dr. inż. Andrzeja Lewickiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych (pobierz)

Uchwała nr 11/4/2020 w sprawie: rekomendowania prof. UPP dr. hab. inż. Krzysztofa Pilarskiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Rady Bibliotecznej (pobierz)

Uchwała nr 12/4/2020 w sprawie: rekomendowania dr. inż. Mirosława Czechlowskiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Rady ds. Zakładów Doświadczalnych (pobierz)

Uchwała nr 13/4/2020 w sprawie: delegowania prof. UPP dr. hab. inż. Gniewka Niedbały jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (pobierz)

Uchwała nr 14/4/2020 w sprawie: delegowania dr. inż. Kamila Witaszka jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (pobierz)

 


 1 października 2020 roku – III Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/3/2020 w sprawie: nadania mgr. inż. Jakubowi Frankowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (pobierz)

Uchwała nr 2/3/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Jakuba Frankowskiego, który uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (pobierz)

 


 17 września 2020 roku – II Posiedzenie RND IM UPP


Uchwała nr 1/2/2020 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)

Uchwała nr 2/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do komisji konkursowej na stanowisko profesora w Katedrze Inżynierii Biosystemów (pobierz)

Uchwała nr 3/2/2020 w sprawie: powołania Komisji ds. Kadr i Rozwoju Dyscypliny IM (pobierz)

Uchwała nr 4/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do Rady Programowej kierunku Informatyka Stosowana (pobierz)

Uchwała nr 5/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do Rady Programowej kierunku Inżynieria Rolnicza (pobierz)

Uchwała nr 6/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do Rady Programowej kierunku Ekoenergetyka (pobierz)

Uchwała nr 7/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do Wydziałowej Komisji Oceniającej (pobierz)

Uchwała nr 8/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do Wydziałowej Komisji ds. Kadr (pobierz)

Uchwała nr 9/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IM do Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (pobierz)

 


 10 września 2020 roku – I Posiedzenie RND IM UPP


 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań