Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr Damiana Wójcika nt. ,,Numeryczne modelowanie głębokiej konwekcji na przykładzie gwałtownego systemu konwekcyjnego z dnia 21 sierpnia 2007 z Pojezierza Mazurskiego”, która odbędzie się 31 maja 2022 r. o godz. 12:00 w Ośrodku Głównym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Jóźwiaka nt. ,,Assessment of using low-calorific synthesis gas as a source of heat in an industrial bogie heart furnance”, która odbędzie się 27 maja 2022 r. o godz. 11:00 na Politechnice Warszawskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Pawła Wajssa nt. ,,Analiza eksperymentalna i numeryczna protypu dwuosiowego heliostatu sferycznego dedykowanego do doświetlania światłem dziennym”, która odbędzie się 12 maja 2022 r. o godz. 11:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Michała Śpitalniaka nt. ,,Analiza możliwości zastosowania geokompozytów sorbujących wodę w ochronie skarp budowli ziemnych”, która odbędzie się 11 maja 2022 r. o godz. 11:15 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Ewy Karchniwy nt. ,,Detailed numerical modeling for solid fuels conversion processes”, która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Wiesława Kaniowskiego  nt. ,,Analiza cieplno-przepływowa i odporności na korozję rur ekranowych kotła rusztowego z powłokami antykorozyjnymi, która odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Joanny Pasternak nt. ,,Modelowanie doboru składników mieszanek biomasowych, spełniających wymagania energetyczne i emisyjne”, która odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 na Politechnice Świętokrzyskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Dominika Mroczko nt. ,,Zwiększenie efektywności technologicznej usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń z wody”, która odbędzie się 14 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Pawła Tomczyka nt. ,,Badania zmian jakości wód wywołanych energetycznym wykorzystaniem rzek”, która odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 10:15 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Teresy Kurek nt. ,,System generujący prognozy zapotrzebowania na ciepło dla Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej”, która odbędzie się 11 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 na Politechnice Warszawskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Krzysztofa Pawelca nt. ,,Wiązanie fosforanów w odciekach z osadów ściekowych na sorbentach hydrożelowych w aspekcie ich przyrodniczego wykorzystania”, która odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Andrzeja Kwiczali nt. ,,Badania hybrydowego połączenia katalitycznej i niekatalitycznej metody redukcji tlenków azotu”, która odbędzie się 1 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Bodysa nt. ,,Non-equilibrium two-phase model of transcritical CO2 flow for ejector design in state-of-the-art refrigeration systems”, która odbędzie się 28 marca 2022 r. o godz. 12:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Świątkowskiego nt. ,,Obieg kogeneracyjny z wykorzystaniem wodnych kotłów ciepłowniczych”, która odbędzie się 25 marca 2022 r. o godz. 13:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Twaruszki nt. ,,Wykorzystanie sieci ciepłowniczej do generacji chłodu klimatyzacyjnego, która odbędzie się 22 marca 2022 r. o godz. 13:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Żogały nt. ,,Zastosowanie metody niezależnych modeli do transformacji lokalnych układów współrzędnych stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, która odbędzie się 10 marca 2022 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Filipczyka  nt. ,,Badania wpływu zgorzeli słonecznej na eksploatację i zastosowanie kruszyw bazaltowych, która odbędzie się 9 marca 2022 r. o godz. 10:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Renaty Cichej-Szot nt. ,,Modyfikacja metody ograniczania przepuszczalności skał z zastosowaniem cieczy na bazie krzemianu sodu, która odbędzie się 4 marca 2022 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Mieszka Tokarskiego nt. ,,Computational and experimental analysis of condensation hood, która odbędzie się 4 marca 2022 r. o godz. 12:30 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Świerzewskiego nt. ,,Analiza i optymalizacja opalanych biomasą układów kogeneracyjnych w technologii ograniczonego obiegu Rankine’a, która odbędzie się 28 lutego 2022 r. o godz. 13:00 na Politechnice Śląskiej.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Mili Stanisavljević nt. ,,Determination of methane (CH4) emission rates and its origin from selected areas of mining exploitation in Poland and German, która odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godz. 11:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Lisa nt. ,,A study of a postivie displacement machine application in the supercritical carbon dioxide Brayton cycle, która odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie hybrydowym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Polaka nt. ,,Modele symulacyjne w wielokryterialnej analizie procesu transportu urobku w kopalniach podziemnych, która odbędzie się 25 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Nowak nt. ,,Recykling ubocznych produktów spalania powstających w procesach spalania paliw stałych, która odbędzie się 20 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Truong Tien Quan nt. ,,Metoda prognozowania temperatury powietrza w wyrobiskach ścianowych zmechanizowanych i niezmechanizownych w warunkach kopalń wietnamskich, która odbędzie się 14 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Rogozińskiego nt. ,,Symulacja numeryczna urządzeń termoakustycznych z falą stojącą, która odbędzie się 14 stycznia 2022 r. o godz. 13:30 na Politechnice Śląskiej w sali 200 w budynku przy ul. Konarskiego 20.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Żymełki nt. ,,Optymalizacja wytwarzania ciepła i elektryczności w elektrociepłowni gazowej z akumulatorem ciepła, która odbędzie się 10 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 na Politechnice Śląskiej w sali 200 w budynku przy ul. Konarskiego 20.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Stępnia nt. ,,Identyfikacja paraametrów kinetycznych toryfikacji paliw formowanych z odpadów, która odbędzie się 21 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Niemierki nt. ,,Cyfrowy model geologiczny złoża jako narzędzie wspomagania decyzji w działalności kopalni węgla kamiennego, która odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Niemierki nt. ,,Wpływ warunków eksploatacyjnych na pracę bezwentylatorowej pompy ciepła, która odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Wrocławskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Elwiry Nowobilskiej-Majewskiej nt. ,,Optymalizacja funkcjonowania rektora biologicznego w aspekcie zmienności ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni w Nowym Targu, która odbędzie się 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż.  Radosława Rutkowskiego nt. ,,Rozwój metody sieci pajęczych w kontekście jej wykorzystania do badania zanieczyszczeń powietrza, która odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Wrocławskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Dzido nt. ,,Research on dry ice blasting technology, która odbędzie się 19 listopada 2021 r. o godz. 14:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Stępnia nt. ,,Analiza procesów cieplno-przepływowych w dezintegratorze substratów przeznaczonych do fermentacji metanowej, która odbędzie się 19 listopada 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Stępnia nt. ,,Metody pozyskiwania akceptacji społecznej dla działalności górniczej, która odbędzie się 18 listopada 2021 r. o godz. 12:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż.  Tomasza Simli nt. ,,Ocena termo-ekologiczna wpływu energetyki wiatrowej i wielkoskalowego systemu magazynowania energii na pracę elektrowni konwencjonalnych w polskim systemie energetycznym, która odbędzie się 16 listopada 2021 r. o godz. 12:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Bryka nt. ,,New methods in modeling of processes in pasive safety systems in a III+ generation BWR, która odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Lubonia nt. ,,Efektywność energetyczna modułów PVT (Photovoltaic Thermal) oraz ocena wpływu zanieczyszczenia powierzchni modułów fotowoltaicznych na ich wydajność, która odbędzie się 5 listopada 2021 r. o godz. 10:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. poż. Piotra Pijarowskiego nt. ,,Badanie procesu adsorpcji substancji ropopochodnych przez adsorbenty używane w ratownictwie chemiczno-ekologicznym, która odbędzie się 3 listopada 2021 r. o godz. 10:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Harutyunyana nt. ,,Analyses of the thermodynamic parameters of gas turbines and combined cycle power plants after repowering, working high above sea level, która odbędzie się 29 października 2021 r. o godz. 14:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Maksymiliana Kochańskiego nt. ,,Big data analytics in Building Energy Managment Systems within smart girds, która odbędzie się 27 października 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Zuzanny Kaczor nt. ,,Numerical modelling of solar pyrolysis process of the waste biomass, która odbędzie się 25 października 2021 r. o godz. 12:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Micek nt. ,,Efektywność funkcjonowania i niezawodność technologiczna wybranych przydomowych oczysczalni ścieków na terenie Roztaczańskiego Parku Narodowego, która odbędzie się 15 października 2021 r. o godz. 11:00 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Wajdy nt. ,,Określenie optymalnych warunków spalania odpadów stałych w piecu obrotowym w skali przemysłowej, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz) 

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Lempart-Rapacewicz nt. ,,Badania nad występowaniem mikrozanieczyszczeń w środowisku wody basenowej, która odbędzie się 27 września 2021 r. o godz. 13:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie  (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Antosa nt. ,,Wpływ wybranych parametrów środowiska na automatyczną detekcję pożaru, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 11:00 w Szkole Głównej Służbie Pożarniczej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Redel nt. ,,Wysokonapięciowy materiał katodowy Li1+xM1-xO2 dla ogniw typu Li-ion, która odbędzie się 24 września 2021 r. o godz. 10:00 na Akademi Górniczo-Hutniczej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Jaroszka nt. ,,Analiza lokalnej dyspersji zanieczyszczeń promieniotwórczych w rejonie lokalizacji elektrowni jądrowej w Żarnowcu, która odbędzie się 23 września 2021 r. o godz. 12:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Wiśniewskiej nt. ,,Ocena skuteczności zastosowania węgli do stabilizacji metali w zanieczyszczonych glebach, która odbędzie się 21 września 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Matuli nt. ,,Wpływ form fosforu występujących w zbiornikach i ciekach wodnych na proces eutrofizacji na przykładzie Potoku Służewskiego, która odbędzie się 10 września 2021 r. o godz. 12:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Rusina nt. ,,Numerical and experimental study for the selection of Tesla turbine geometry, która odbędzie się 10 września 2021 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Bernadetty Kaźmierczak nt. ,,Zatężanie roztworów chromu(III) w procesie nanofiltracji metodą diafiltracji, która odbędzie się 15 września 2021 r. o godz. 12:00 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uprzejmie zapraszam na seminarium poświęcone roboczym tezom rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Cypriana Chwiałkowskiego

pt. „Wpływ cech społeczno-gospodarczych i przestrzennych na wartość nieruchomości lokalowych na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania”.

 Seminarium odbędzie się 6 września br. (tj. poniedziałek) o godzinie 10:00 na platformie zoom.

Link do seminarium – platforma Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81655983208?pwd=UjFyd2dUMGN3OUxmc3ZaSnJ1aThTQT09

Meeting ID: 816 5598 3208
Passcode: 5B9DsB

 Z poważaniem,

Agnieszka Ławniczak-Malińska

Przewodnicząca Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Siwiec nt. ,,Metoda szacowania strat jako narzędzie oceny skutków naturalnych zjawisk ekstremalnych, która odbędzie się 22 września 2021 r. o godz. 12:00 w Ośrodku Głównym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Ratajczaka nt. ,,Geotechniczne uwarunkowania ochrony skrzyżowania ściana – chodnik za pomocą kotwienia, która odbędzie się 6 września 2021 r. o godz. 9:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Mizernej nt. ,,Wpływ wybranych czynników i procesów na poziom wymywania metali ciężkich z odpadów, która odbędzie się 12 lipca 2021 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uprzejmie zapraszam na seminarium poświęcone roboczym tezom rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Maksymiliana Rybackiego

pt. „Opracowanie elementów metodyki oceny zagrożenia powodziowego dla obszarów dotkniętych powodziami miejskimi na przykładzie zlewni cieku Wierzbak”.

 Seminarium odbędzie się 24 czerwca br. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 na platformie zoom.

Link do seminarium – platforma Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81191261767?pwd=WGRISzd1R2VhRlhSWWlxeEhUbjBFZz09

Meeting ID: 811 9126 1767

Passcode: Rsd9DY

 Z poważaniem,

Agnieszka Ławniczak-Malińska

Przewodnicząca Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uprzejmie zapraszam na seminarium poświęcone roboczym tezom rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Stanisława Zaborowskiego

pt. ,,Wpływ zabudowy seminaturalnej na warunki panujące w małej rzece nizinnej na przykładzie rzeki Flinty”.

Seminarium odbędzie się 17 czerwca br. (tj. czwartek) o godzinie 10:30 na platformie zoom.

Link do seminarium – platforma Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88475225831?pwd=Wi9ZNWVvM3YwUlpGN1dzVHM5eHdGdz09

Meeting ID: 884 7522 5831

Passcode: 8fN9Sj

Z poważaniem,

Agnieszka Ławniczak-Malińska

Przewodnicząca Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Szuły nt. ,,Przestrzenne modele statystyczne w prognozwaniu parametrów drgań gruntu wywołanych sejsmicznością indukowaną, która odbędzie się 5 lipca 2021 r. o godz. 9:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Gurgul nt. ,,Wpływ sposobu wysokotemperaturowego przetworzenia odpadów elektronicznych na efektywność odzysku metali, która odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 na Politechnice Wrocławskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Szymona Sobka nt. ,,Experimental investigation of the solar pyrolysis of waste biomass, która odbędzie się 11 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Michała Jakiela nt. ,,Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w kontekście uwarunkowań planistycznych, która odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godz. 12:15 na Uniwersytecie Jagiellońskim w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Banach-Wiśniewskiej nt. ,,Zależności ekologiczne bakterii przemian związków azotowych w osadzie czynnym sekwencyjnego reaktora biologicznego podczas prowadzenia procesu anammox, która odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz) 

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Pelona nt. ,,Zastosowanie wybranych modeli prognostycznych do przewidywania liczby wypadków na przykładzie kopalni węgla kamiennego, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Mirosława Wojnickiego nt. ,,Ocena skuteczności naprzemiennego zatłaczania wody i gazu w procesie pozyskiwania ropy naftowej ze złóż węglanowych – studium eksperymentalne, która odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

informacja dot. udziału w obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Wiktorii Czech nt. ,,Wyznaczenie przepływu brzegowego na odcinkach rzek górskich o korytach roztokowych i wciętych, która odbędzie się 26 marca 2021 r. o godz. 10:00 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Prokopa  nt. ,,Trójwymiarowa numeryczna analiza zjawisk transportowych zachodzących w układzie anoda-elektrolit-katoda ogniwa paliwowego typu SOFC, która odbędzie się 18 marca 2021 r. o godz. 9:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Polczyka  nt. ,,Nowa generacja ogniw litowych – odwracalne ogniwa z ceramicznym elektrolitem stałym, która odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 9:00 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Kobyłki nt. ,,Uwarunkowania rozwoju i stan turystyki w gminach polskiej części Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, która odbędzie się 19 lutego 2021 r. o godz. 9:00 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Zająca nt. ,,Parametry wibroakustyczne zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów do redukcji drgań w środowisku pracy, która odbędzie się 17 lutego 2021 r. o godz. 12:00 w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgrinż. Natalii Niewiadomskiej nt. ,,Wpływ długości fal świetlnych na poprawę widzialności w zadymionych wyrobiskach górniczych, która odbędzie się 17 lutego 2021 r. o godz. 10:00 na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Katarzyny Baran-Gurgul nt. ,,Niżówki maksymalne w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły, która odbędzie się 12 lutego 2021 r. o godz. 11:00  na Politechnice Krakowskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Troki nt. ,,Analiza numeryczna drgań łopatek wirnikowych turbin parowych metodą Tip-timing, która odbędzie się 9 lutego 2021 r. o godz. 11:00 w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Abramowskiego nt. ,,Analiza możliwości wykorzystania rejestracji wideo w badaniach ruchu samochodu, która odbędzie się 3 lutego 2021 r. o godz. 10:15 na Politechnice Warszawskiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Stachery ,,Metodyka harmonogramowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w górnictwie nafty i gazu z uwzględnieniem analizy ryzyka, która odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 12:30 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Siduna ,,Modelowanie numeryczne i badania doświadczalne plastycznego płynięcia z uwzględnieniem chropowatości i wzmocnienia materiału w strefie wymuszonego kontaktu dwóch powierzchni metelicznych, która odbędzie się 27 stycznia 2021 r. o godz. 12:15 na Politechnice Białostockiej w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Świąder ,,Zastosowanie pojemności środowiska w zarządzaniu przestrzenią, która odbędzie się 13 stycznia 2021 r. o godz. 10:15 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w trybie zdalnym.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka

 


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Śladewskiego nt. ,,On-line, automatic optimization of combustion process in coal-fired power plant with utilization of an acoustic system for in-furnace temperature distribution measurement, która odbędzie się 22 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 na Politechnice Warszawskiej. Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. 

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka

 


Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uprzejmie zapraszam na seminarium poświęcone roboczym tezom rozprawy doktorskiej Pani Agnieszki Wolniewicz

pt. „Analiza czynników determinujących efektywność degradacyjną biopreparatów mikrobiologicznych wykorzystywanych w remediacji środowiska zanieczyszczonego węglowodorami”.

Seminarium odbędzie się 3 grudnia br. (tj. czwartek) o godzinie 9:30 na platformie zoom.

Link do seminarium:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86701498374?pwd=QUZkTzdCOG1wVWo5c2ZsNFk1RlFzUT09

Meeting ID: 867 0149 8374
Passcode: 7wrn8f

Z poważaniem,

Agnieszka Ławniczak-Malińska

Przewodnicząca Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 


Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uprzejmie zapraszam na seminarium poświęcone roboczym tezom rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Błażeja Waligórskiego

pt. „Funkcjonowanie obiektów małej retencji w Wielkopolsce, w pierwszych latach eksploatacji na przykładzie zbiornika Przebędowo”.

Seminarium odbędzie się 26 listopada br. (tj. czwartek) o godzinie 10:30 na platformie zoom.

Link do seminarium:

Z poważaniem,

Agnieszka Ławniczak-Malińska

Przewodnicząca Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Wdowikowskiego nt. ,,Opracowanie probabilistycznych modeli opadów maksymalnych w dorzeczu górnej i środkowej Odry, która odbędzie się 18 listopada 2020 roku o godz. 11.00 na Politechnice Wrocławskiej. Obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem technologii informatycznych.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka

 


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Yaroslava Bezyka nt. ,,Determination of anthropogenic and biogenic inputs of CO2 and CHin the Wroclaw atmosphere on the basis of their concentrations and isotopic composition of carbon, która odbędzie się 18 listopada 2020 roku o godz. 13.00 na Politechnice Wrocławskiej. Obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem technologii informatycznych.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka

 


 

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jerzego Cieplińskiego nt. ,,Analiza wybranych czynników determinujących energochłonność średnich, sekwencyjnych oczyszczalni ścieków, która odbędzie się 19 listopada 2020 roku o godz. 11.00 na Politechnice Krakowskiej. Obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem technologii informatycznych.

ogłoszenie o publicznej obronie (pobierz)

Przewodniczący RND IŚGiE

Prof. Mariusz Sojka

 

 
W imieniu Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uprzejmie zapraszam na seminarium poświęcone roboczym tezom rozprawy doktorskiej

Pani mgr inż. Barbary Kęsickiej
pt. „Wpływ sterowania odpływem na wybrane elementy gospodarki wodnej gleb i straty azotu na obiekcie drenarskim”.

Seminarium odbędzie się
5 listopada br. (tj. czwartek) o godzinie 12:00 na platformie zoom.

Link do seminarium:
https://us02web.zoom.us/j/81028532345?pwd=dE5yN3RhaUJHRS94NjBQU3hVbEhHdz09
Meeting ID: 810 2853 2345; Passcode: Ufsn5k

Z poważaniem,

Agnieszka Ławniczak-Malińska
Przewodnicząca Komisji ds. Nauki przy RND IŚGiE


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań