Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Postępowania doktorskie


Postępowania w toku


2022-05-26, godz. 10:30, sala 111 budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej przy ul. Piątkowskiej 94 w Poznaniu

mgr inż. Patrycja Mleczek

pt. „Ocena wpływu ruchu drogowego na zawartość pierwiastków ziem rzadkich w wybranych gatunkach roślin zielnych”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Abstract

Autoreferat

 


Postępowania zakończone


2022-03-31, godz. 10:30, sala 111 budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej przy ul. Piątkowskiej 94 w Poznaniu

mgr Subhajit Bandopadhyay

pt. „Application of ground, airborne and satellite remote sensing techniques to assess the sun induced fluorescence and reflectance of different ecosystems”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Abstract

Autoreferat


2022-03-10, godz. 10:00, sposób zdalny –  platforma ZOOM

mgr inż. Agnieszki Wolniewicz

pt. „Analiza czynników determinujących efektywność degradacyjną biopreparatów mikrobiologicznych wykorzystywanych w remediacji środowiska zanieczyszczonego węglowodorami”

Link do rejestracji uczestnictwa w publicznej obronie: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdu-urTIuE9YsQOKZdsj-VfZEE95Ieo_4

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Abstract

Autoreferat


2021-12-13, godz. 10:00, sala Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 52, 

mgr inż. Macieja Krzysztofa Murawskiego

pt. „Zmiany w składzie florystycznym zbiorowisk półnaturalnych łąk wilgotnych jako skutek realizowania Programu Rolnośrodowiskowego 2007 – 2013”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Autoreferat


2021-10-12, godz. 10:00, sposób hybrydowy – sala 111 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ul. Piątkowska 94, Poznań oraz platforma ZOOM

mgr inż. Marka Koprasa

pt. „Weryfikacja metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów
tymczasowych”

Link do rejestracji uczestnictwa w publicznej obronie: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvf-2hrTstGdFRPFAtXwDAY6Fq28znwyea

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Abstract

Autoreferat


2021-03-25, godz. 10:00, sposób hybrydowy – sala 111 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ul. Piątkowska 94, Poznań oraz platforma ZOOM

mgr inż. Ewelina Szałkiewicz

pt. „Modelowanie przepływów środowiskowych rzeki Flinty na odcinkach o różnym stopniu przekształcenia”

Link do rejestracji uczestnictwa w publicznej obronie:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvc-2rrjoiGtZ8dfMxhDs9cy1skHR04OQO

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Abstract

Autoreferat


 

2020-10-15, godz. 10:30, sposób hybrydowy – sala 111 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ul. Piątkowska 94, Poznań oraz platforma ZOOM

mgr inż. Ewelina Janicka

pt. „Rola jezior w kształtowaniu jakości wód w systemie rzeczno-jeziornym rynny kórnicko-zaniemyskiej”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Autoreferat


 

2020-10-08, godz. 10:30, sposób hybrydowy – sala 111 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ul. Piątkowska 94, Poznań oraz platforma ZOOM

mgr inż. Sebastian Kutyła

pt. „Wpływ presji hydromorfologicznych oraz struktury użytkowania zlewni na stan ekologiczny wybranych jezior w Polsce”

Ogłoszenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie

Autoreferat

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań