Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Postępowania habilitacyjne


Postępowania zakończone


Dr inż. Dariusz Świerk

Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE 2/09/2020 (pobierz)

Recenzja – Prof. dr hab. inż. Janusz A.Tomaszek (pobierz)

Recenzja – Prof. dr hab. Jerzy Siepak (pobierz)

Recenzja – Dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. SGGW (pobierz)

Recenzja – Dr hab inż. Mirosław Skorbilowicz, prof. PB (pobierz)


Dr inż. Jakub Nieć

Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Uchwała RNDIŚ, GiE nr 2/12/2021 (pobierz)

Recenzja – Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (pobierz)

Recenzja – Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK (pobierz)

Recenzja – Dr hab. inż. Michał Marzec, prof. UP w Lublinie (pobierz)

Recenzja – Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. uczelni (pobierz)


Dr inż. Tomasz Dysarz

Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz
Skład komisji (pobierz)
Uchwała RNDIŚ,GiE nr 1/13/2021 (pobierz)

Recenzja – Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar (pobierz)

Recenzja – Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik (pobierz)

Recenzja – Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG (pobierz)

Recenzja – Dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW (pobierz)

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań