Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Uchwały


28 kwietnia 2022 roku – XXVI Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/26/2022 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Mleczek i dopuszczenia jej do publicznej obrony (pobierz)

Uchwała nr 2/25/2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania zadań badawczych realizowanych przez jednostki spoza Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii mechanicznej w 2021 roku w ramach subwencji przeznaczonej dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

 


31 marca 2022 roku – XXV Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/25/2022 w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w dyscyplinie inżynieria, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 2/25/2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania zadań badawczych realizowanych przez jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii mechanicznej w 2021 roku w ramach subwencji przeznaczonej dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 3/25/2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania zadań badawczych realizowanych przez jednostki spoza Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii mechanicznej w 2021 roku w ramach subwencji przeznaczonej dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 4/25/2022 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Subhajita Bandopadhyah’a (pobierz)

Uchwała nr 5/25/2022 w sprawie nadania mgr. Subhajita Bandopadhyay stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz) 

 


10 marca 2022 roku – XXIV Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/24/2022 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wolniewicz (pobierz)

Uchwała nr 2/24/2022 w sprawie nadania mgr inż. Agnieszce Wolniewicz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

 


24 lutego 2022 roku – XXIII Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/23/2022 w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Kamili Harendy (pobierz)

Uchwała nr 2/23/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Kamili Harendy (pobierz)

Uchwała nr 3/23/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Kamili Harendy (pobierz)

Uchwała nr 4/23/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr inż. Kamili Harendy (pobierz)

Uchwała nr 5/23/2022 w sprawie zaopiniowania awansowania dr hab. Agnieszki Pilarskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (pobierz) 

Uchwała nr 6/23/2022 w sprawie zaopiniowania awansowania dr hab. Adama Zydronia na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (pobierz)

 


27 stycznia 2022 roku – XXII Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/22/2022 w sprawie nadania mgr. inż. Maciejowi Murawskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 2/22/2022 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wolniewicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony (pobierz)

Uchwała nr 3/22/2022 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Subhajita Bandopadhya i dopuszczenia jej do publicznej obrony (pobierz)

Uchwała nr 4/22/2022 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Meleczek (pobierz)

Uchwała nr 5/22/2022 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia prof. UPP dr. hab. inż. Bogdana Chojnickiego (pobierz) 

Uchwała nr 6/22/2022 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Szymona Jusika (pobierz)


16 grudnia 2021 roku – XXI Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/21/2021 w sprawie powołania  komisji egzaminacyjnej w zakresie języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Pauliny Dukat (pobierz).

Uchwała nr 2/21/2021 w sprawie powołania promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Oskara Tylmana (pobierz).

Uchwała nr 3/21/2021 w sprawie szczegółowych kryteriów przygotowania rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (pobierz) załącznik do uchwały (pobierz) .

Uchwała nr 4/21/2021 w sprawie zaopiniowania zasad rozdziału środków finansowych na badania naukowe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w dyscyplinie inżynieria środowiska i energetyka w 2022 roku (pobierz) załącznik do uchwały (pobierz).

 


25 listopada 2021 roku – XX Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/20/2021 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Subhajita Bandopadhyaya (pobierz).

Uchwała nr 2/20/2021 w sprawie zaopiniowania awansowania dr. hab. Marcina Spychały na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-naukowych (pobierz).

Uchwała nr 3/20/2021 w sprawie zaopiniowania awansowania dr. hab. inż. Rafała Stasika na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-naukowych (pobierz).

Uchwała nr 4/20/2021 w sprawie zaopiniowania awansowania dr. hab. inż. Marka Urbaniaka na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-naukowych (pobierz).

Uchwała nr 5/20/2021 w sprawie zaopiniowania awansowania dr hab. inż. Natalii Walczak na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-naukowych (pobierz).

Uchwała nr 6/20/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr. hab. inż. Jacka Dacha na stanowisko kierownika Uniwersyteckiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (pobierz).

 


12 października 2021 roku – XVIII Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/18/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury do odznaczenia medalem „Załużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” dla prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewskiej (pobierz)

Uchwała nr 2/18/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury do odznaczenia medalem „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” dla mgr. inż. Cezarego Sinieckiego (pobierz)

Uchwała nr 3/18/2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Koprasa (pobierz)

Uchwała nr 4/18/2021 w sprawie nadania mgr. inż. Markowi Koprasowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 5/18/2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Marka Koprasa (pobierz)

 


30 września 2021 roku – XVII Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/17/2021 w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Wolniewicz (pobierz)

Uchwała nr 2/17/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Wolniewicz (pobierz)

Uchwała nr 3/17/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Wolniewicz (pobierz)

Uchwała nr 4/17/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Wolniewicz (pobierz)

Uchwała nr 5/17/2021 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Wolniewicz (pobierz)

Uchwała nr 6/17/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2/2020 Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz) – załącznik do uchwały (pobierz)

 


9 września 2021 roku – XVI Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/16/2021 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr. inż. Jakubowi Michałowi Nieciowi (pobierz)

Uchwała nr 2/16/2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Koprasa i dopuszczenia jej do publicznej obrony(pobierz)

Uchwała nr 3/16/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Cyprianowi Chwiałkowskiemu w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 4/16/2021 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia prof. UPP dr. hab. inż. Tomasza Kałuży (pobierz)

Uchwała nr 5/16/2021 w sprawie zaopiniowania awansowania dr inż. Eweliny Janickiej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (pobierz)

Uchwała nr 6/16/2021 w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka do komisji konkursowej na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Biosystemów (pobierz)

Uchwała nr 7/16/2021 w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego lub profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Biosystemów (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych z zakresu informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji) (pobierz)

Uchwała nr 8/16/2021 w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego lub profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Biosystemów (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki) (pobierz)

Uchwała nr 9/16/2021 w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego lub profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Biosystemów (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna) (pobierz)

 


1 lipca 2021 roku – XV Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/15/2021 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Stanisława Zaborowskiego (pobierz)

Uchwała nr 2/15/2021 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Maksymiliana Rybackiego (pobierz)

Uchwała nr 3/15/2021 w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka do komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (pobierz)

Uchwała nr 4/15/2021 w sprawie rozdziału środków finansowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na badania naukowe w 2021 roku (pobierz)

 


17 czerwca 2021 roku – XIV Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/14/2021 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Koprasa (pobierz)

Uchwała nr 2/14/2021 w sprawie wskazania kandydatów na członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dyscyplinie inżynieria środowiska górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 3/14/2021 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia dr inż. Anny Oliskiewicz-Krzywickiej (pobierz)

Uchwała nr 4/14/2021 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zatrudnienia dr inż. Anny Zbierskiej (pobierz)

Uchwała nr 5/14/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. hab. inż. Ireneusza Laksa na kierownika Katedry Budownictwa i Geoinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)

Uchwała nr 6/14/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. UPP dr. hab. inż. Ryszarda Staniszewskiego na kierownika Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)

Uchwała nr 7/14/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Jolanty Komisarek na kierownika Katedry Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)

Uchwała nr 8/14/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. UPP dr. hab. inż. Tomasza Kałuży na kierownika Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)

Uchwała nr 9/14/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. UPP dr hab. inż. Jolanty Kanclerz na kierownika Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)

 


27 maja 2021 roku – XIII Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/13/2021 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr. inż. Tomaszowi Dysarzowi (pobierz)

Uchwała nr 2/13/2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się w  Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

 


29 kwietnia 2021 roku – XII Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/12/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta i dwóch członków, w tym sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, wszczętego na wniosek dr inż. Jakuba Niecia (pobierz)

Uchwała nr 2/12/2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, wszczętego na wniosek dr inż. Jakuba Niecia (pobierz)

Uchwała nr 3/12/2021 w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Kostrzewskiego (pobierz)

Uchwała nr 4/12/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Kostrzewskiego (pobierz)

Uchwała nr 5/12/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Kostrzewskiego (pobierz)

Uchwała nr 6/12/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Kostrzewskiego (pobierz)

Uchwała nr 7/12/2021 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr Pauliny Dukat (pobierz)

Uchwała nr 8/12/2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania zadań badawczych realizowanych przez jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w 2020 roku w ramach subwencji przyznanej dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 9/12/2021 w sprawie prawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania zadań badawczych realizowanych przez jednostki spoza Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w 2020 roku w ramach subwencji przyznanej dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 10/12/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Tomasza Dysarza (pobierz)

Uchwała nr 11/12/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Jerzego Kupca (pobierz)

Uchwała nr 12/12/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Michała Niecia (pobierz)

Uchwała nr 13/12/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Macieja Pawlaka (pobierz)

Uchwała nr 14/12/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Anny Smoczkiewicz-Wojciechowskiej (pobierz)

 


25 marca 2021 roku – XI Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/11/2021 w sprawie zatwierdzenia kryteriów rekrutacji i awansowania pracowników na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 2/11/2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szałkiewicz (pobierz)

Uchwała nr 3/11/2021 w sprawie nadania mgr inż. Ewelinie Szałkiewicz stopnia naukowego doktora (pobierz)

 


25 lutego 2021 roku – X Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/10/2021 w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, wszczętego na wniosek dr inż. Tomasza Dysarza (pobierz)

Uchwała nr 2/10/2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szałkiewicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony (pobierz)

Uchwała nr 3/10/2021 w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Mleczek (pobierz)

Uchwała nr 4/10/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Mleczek (pobierz)

Uchwała nr 5/10/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Mleczek (pobierz)

Uchwała nr 6/10/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Mleczek (pobierz)

Uchwała nr 7/10/2021 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Wolniewicz (pobierz)

 


28 stycznia 2021 roku – IX Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/9/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wszczętego na wniosek dr. inż. Jakuba Michała Niecia (pobierz)

Uchwała nr 2/9/2021 w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka do komisji konkursowej na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Biosystemów (pobierz)

Uchwała nr 3/9/2021 w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

 


17 grudnia 2020 roku – VIII Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/8/2020 w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Szałkiewicz (pobierz)

Uchwała nr 2/8/2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Szałkiewicz (pobierz)

Uchwała nr 3/8/2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Szałkiewicz (pobierz)

Uchwała nr 4/8/2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w zakresie języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Szałkiewicz (pobierz)

Uchwała nr 5/8/2020 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Szałkiewicz (pobierz)

Uchwała nr 6/8/2020 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Błażeja Waligórskiego (pobierz)

Uchwała nr 7/8/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie pozostałych czynności w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Wolniewicz przez Radę Naukową Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

Uchwała nr 8/8/2020 w sprawie zaopiniowania zasad rozdziału środków finansowych na działalność badawczą w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (pobierz)

 


26 listopada 2020 roku – VII Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/7/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta i dwóch członków, w tym sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, wszczętego na wniosek dr. inż. Tomasza Dysarza (pobierz)

Uchwała nr 2/7/2020 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, wszczętego na wniosek dr. inż. Tomasza Dysarza (pobierz)

Uchwała nr 3/7/2020 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Barbary Kęsickiej (pobierz)

 


5 listopada 2020 roku – VI Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/6/2020 w sprawie wskazania osób reprezentujących dyscyplinę naukową inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka do pracy w Komisji Dyscypliny Szkoły Doktorskiej (pobierz)

Uchwała nr 2/6/2020 w sprawie zgłoszenia dr. inż. Tadeusza Nawrota jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (pobierz)

 


 15 października 2020 roku – V Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/5/2020 w sprawie rekomendowania prof. UPP dr hab. inż. Małgorzaty Makowskiej jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Studiów (pobierz).

Uchwała nr 2/5/2020 w sprawie rekomendowania dr inż. Magdaleny Wróżyńskiej jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Studiów (pobierz).

Uchwała nr 3/5/2020 w sprawie rekomendowania prof. dr. hab. inż. Radosława Juszczaka jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pobierz).

Uchwała nr 4/5/2020 w sprawie rekomendowania dr inż. Daniela Geblera jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pobierz).

Uchwała nr 5/5/2020 w sprawie rekomendowania prof. dr hab. inż. Jolanty Komisarek jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych (pobierz).

Uchwała nr 6/5/2020 w sprawie rekomendowania prof. UPP dr. hab. inż. Bogdana Chojnickiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych (pobierz).

Uchwała nr 7/5/2020 w sprawie rekomendowania prof. UPP dr. hab. inż. Wojciecha Tschuschke jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu (pobierz).

Uchwała nr 8/5/2020 w sprawie rekomendowania dr. inż. Michała Kozłowskiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu (pobierz).

Uchwała nr 9/5/2020 w sprawie rekomendowania prof. UPP dr. hab. inż. Jerzego Bykowskiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych (pobierz).

Uchwała nr 10/5/2020 w sprawie rekomendowania dr. inż. Tadeusza Nawrota jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych (pobierz).

Uchwała nr 11/5/2020 w sprawie rekomendowania dr inż. Anny Zbierskiej jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Rady Bibliotecznej (pobierz).

Uchwała nr 12/5/2020 w sprawie rekomendowania prof. UPP dr. hab. inż. Krzysztofa Otremby jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Rady ds. Zakładów Doświadczalnych (pobierz).

Uchwała nr 13/5/2020 w sprawie delegowania prof. UPP dr hab. inż. Marii Drapikowskiej jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (pobierz).

Uchwała nr 14/5/2020 w sprawie delegowania dr inż. Anny Oliskiewicz-Krzywickiej jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (pobierz).

Uchwała nr 15/5/2020 w sprawie w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Janickiej (pobierz).

Uchwała nr 16/5/2020 w sprawie nadania mgr inż. Ewelinie Janickiej stopnia naukowego doktora (pobierz).

 


 8 października 2020 roku – IV Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/4/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr. Dariuszowi Świerkowi (pobierz).

Uchwała nr 2/4/2020 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Kutyły (pobierz).

Uchwała nr 3/4/2020 w sprawie nadania mgr. Sebastianowi Kutyle stopnia naukowego doktora (pobierz).

 


 24 września 2020 roku – III Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/3/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wszczętego na wniosek  dr. inż. Tomasza Dysarza (pobierz).

Uchwała nr 2/3/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Kutyły i dopuszczenia jej do publicznej obrony (pobierz).

Uchwała nr 3/3/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Janickiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (pobierz).

Uchwała nr 4/3/2020 w sprawie: zaopiniowanie kandydatury prof. UPP dr hab. inż. Jerzego Bykowskiego na kierownika Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz).

Uchwała nr 5/3/2020 w sprawie: kandydatury prof. UPP dr hab. inż. Jolanty Kanclerz na zastępcę kierownika Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz).

 


17 września 2020 roku – II Posiedzenie RND IŚGiE UPP


Uchwała nr 1/2/2020 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz).

Uchwała nr 2/2/2020 w sprawie: powołania Komisji ds. Nauki przy Radzie Naukowej Dyscypliny IŚGiE (pobierz).

Uchwała nr 3/2/2020 w sprawie: powołania Komisji ds. Kadr i Rozwoju Dyscypliny IŚGiE (pobierz).

Uchwała nr 4/2/2020 w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Rady Programowej kierunku Inżynieria Środowiska (pobierz).

Uchwała nr 5/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Rady Programowej kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna (pobierz).

Uchwała nr 6/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Rady Programowej kierunku Gospodarka Przestrzenna (pobierz).

Uchwała nr 7/2/2020 w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Rady Programowej kierunku Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny (pobierz).

Uchwała nr 8/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Rady Programowej kierunku Environmental, Engineering and Protection (pobierz).

Uchwała nr 9/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Rady Programowej kierunku Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management (pobierz).

Uchwała nr 10/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Wydziałowej Komisji Oceniającej (pobierz).

Uchwała nr 11/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Wydziałowej Komisji ds. Kadr (pobierz).

Uchwała nr 12/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (pobierz).

Uchwała nr 13/2/2020 w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny IŚGiE do komisji konkursowej na stanowisko profesora w Katedrze Inżynierii Biosystemów (pobierz).

 


 10 września 2020 roku – I Posiedzenie RND IŚGiE UPP


 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań