Kontakt

Szanujemy Twoją prywatność w 100%, dlatego podane przez Ciebie informacje pozostaną ściśle poufne. Niemniej jednak kopia Twojej wiadomości może być przechowywana w naszych rejestrach jako wpis w bazie danych do celów archiwalnych.

We respect your privacy 100%, so the information that you provide will remain strictly confidential. Nevertheless, a copy of your message might be stored in our records as a database entry for archival purposes.