Terminy i miejsca konsultacji nauczycieli akademickich

Terminy i miejsca konsultacji nauczycieli akademickich i doktorantów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. 
W przypadku braku możliwości spotkania się we wskazanym terminie prosimy o uzgadnianie mailowo/telefonicznie innego terminu indywidualnie z nauczycielem/doktorantem.