Dla studentów

Plany zajęć

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych IŚ i GP w roku akademickim 2021/2022 semestr letni

TERMINARZ ZJAZDÓW – semestr letni 2021/2022

 

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych IR i EKO w roku akademickim 2021/2022 semestr letni

TERMINARZ ZJAZDÓW semestr letni 2021/2022

 

Kalendarz studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 semestr letni

KALENDARZ – studia stacjonarne, semestr letni 2021/2022

 

 

Plany zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 – semestr letni:

 

IS – Inżynieria Środowiska
GP – Gospodarka Przestrzenna
IiGW – Inżynieria i Gospodarka Wodna
GHTW – Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

INF – Informatyka Stosowana
IR – Inżynieria Rolnicza
EKO – Ekoenergetyka

 

Przedmioty w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

Wykłady biura karier w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

Przedmioty społeczno-humanistyczne studia niestacjonarne semestr zimowy 2019/2020

 

IS – studia stacjonarne IS – studia niestacjonarne
I rok – I stopień

I rok – I stopień

II rok – I stopień

II rok – I stopień

III rok- I stopień

III rok – I stopień

IV rok – I stopień

IV rok-I stopień

I rok- II stopień

I rok – II stopień
II rok – II stopień

II rok – II stopień

GP – studia stacjonarne GP – studia niestacjonarne
I rok – I stopień

I rok – I stopień

II rok – I stopień

II – rok I stopień

III rok – I stopień

III rok- I stopień

IV rok – I stopień

IV rok – I stopień

I rok – II stopień

I rok- II stopień

II rok – II stopień

II rok – II stopień

IiGW – studia stacjonarne  

I rok – I stopień

 

II rok – I stopień

 

III rok – I stopień

 

IV rok – I stopień

 

I rok- II stopień

 

II rok- II stopień

 

GHTW – studia stacjonarne

 

I rok – I stopień

II rok – I stopień

III rok – I stopień

 

Geoinformation

 

I year

II year

 

Environmental engineering and protection

 

I year

II year


 

EKO – studia stacjonarne EKO – studia niestacjonarne
I rok – I stopień

I rok – I stopień 

II rok – I stopień

II rok – I stopień 

III rok- I stopień

III rok – I stopień 

IV rok – I stopień

IV rok-I stopień

I rok- II stopień

I rok – II stopień
II rok – II stopień

II rok – II stopień

INF – studia stacjonarne INF – studia niestacjonarne
I rok – I stopień

I rok – I stopień

II rok – I stopień

II rok – I stopień

III rok- I stopień

III rok – I stopień

IV rok – I stopień

IV rok-I stopień

I rok- II stopień

I rok – II stopień
II rok – II stopień

II rok – II stopień

IR – studia stacjonarne IR – studia niestacjonarne
I rok – I stopień

I rok – I stopień 

II rok – I stopień

II rok – I stopień 

III rok- I stopień

III rok – I stopień

IV rok – I stopień

IV rok-I stopień

I rok- II stopień

I rok – II stopień
II rok – II stopień

II rok – II stopień

 

Ostatnia aktualizacja planów: 2022.05.09, godz. 11:51

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań