Wydziałowe biuro ds. ewaluacji i projektów

Wydziałowe Biuro ds. Ewaluacji i Projektów

Zakres działania:

procedowanie oświadczeń dotyczących dyscypliny naukowej – nowe/zmiany,

procedowanie zgłaszania publikacji naukowych do systemu bibliotecznego Uczelni,

procedowania zgłaszania patentów do systemu Uczelni,

przyjmowanie i procedowanie wniosków projektów zleconych.

 

Kontakt:

mgr inż. Iwona Sielska-Kotlarek

iwona.sielska@up.poznan.pl

tel. 61 84 846 6458

kom. 507 322 913

Siedziba:

Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28

pokój 207, II piętro