Oferty pracy: Asystent (wykonawca) w projekcie SONATINA 7 NCN

Tuesday, February 20, 2024 - 10:40

Oferty pracy jako asystent (wykonawca) w projekcie pt.: "Ocieplenie klimatu negatywnie wpływa na zanurzoną roślinność wodną poprzez zacienianie przez peryfiton" realizowanego w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach programu SONATINA 7 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Projekt ma na celu zbadanie wpływu globalnego ocieplenia na roślinność wodną, ze szczególnym uwzględnieniem zacieniania przez peryfiton. Ocieplenie klimatu zagraża zanurzonej roślinności wodnej, powodując wzrost żyzności wód i zacienianie przez peryfiton, co ogranicza dostępność światła dla makrofitów. Prognozuje się, że średnia globalna temperatura wzrośnie o 0,5-3,5°C do końca stulecia, co wpłynie na ekosystemy wodne, zwiększając ryzyko przejścia jezior ze stanu czystowodnego w stan mętnowodny. Projekt zakłada wzrost biomasy peryfitonu w cieplejszych wodach, co negatywnie wpłynie na rośliny wodne. Projekt bada wpływ ocieplenia na rośliny naczyniowe i ramienice (Characeae), przewidując, że wzrost temperatury zaszkodzi ich wzrostowi i kolonizacji dna przez zwiększone zacienienie. Eksperymenty terenowe i laboratoryjne mają na celu weryfikację tej hipotezy. Badania te mają kluczowe znaczenie dla przyszłego zarządzania jeziorami i ich ochrony w warunkach ocieplającego się klimatu.

 1. Zakres obowiązków kandydata: 
 • Przygotowywanie sprzętu pomiarowego i jego kalibracja.
 • Wsparcie w realizacji prac terenowych i laboratoryjnych zaplanowanych w projekcie.
 • Uczestnictwo w badaniach terenowych, pobieranie próbek i wykonywanie standardowych pomiarów terenowych.
 • Prace laboratoryjne, w tym analizy peryfitonu i roślin wodnych, ważenie próbek, pomiary stężenia chlorofilu-a oraz fosforu.
 • Digitalizacja, katalogowanie i wstępna analiza zebranych danych.
 1. Wymagania:
 • Status studenta (I lub II stopnia) lub doktoranta. Preferowane kierunki studiów: biotechnologia, biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, bioinformatyka, inżynieria ochrony klimatu, biologia stosowana.
 • Doświadczenie w pracy terenowej i laboratoryjnej będzie dodatkowym atutem.
 • Podstawowa wiedza o ekosystemach wodnych.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego. Znajomość pakietu Microsoft 365 oraz oprogramowania R, Statistica, QGIS mile widziana.
 1. Oferujemy: 
 • 18-miesięczny udział w projekcie badawczym NCN.
 • Wynagrodzenie: 1500 PLN brutto miesięcznie.
 • Pracę w dynamicznym zespole.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia naukowego.
 • Rozwój zawodowy i naukowy, w tym szansę na współautorstwo w publikacji.
 • Mentoring ze strony kierownika projektu.
 • Możliwość realizacji pracy dyplomowej.
 • Wsparcie w aplikacji o granty i stypendia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: michal.brzozowski@up.poznan.pl do 6 marca 2024.

Poniżej oferta pracy w pliku PDF.