Kierunki

Ekoenergetyka

REKRUTACJA ON-LINE

Kierunek stwarza studentom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Jego charakter i specyfika umożliwiają absolwentom projektowanie i eksploatację obiektów technicznych nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji tzw. zielonej energii.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
 • zarządzania instalacjami OZE,
 • w sektorze uprawy roślin energetycznych,
 • w sektorze produkcji paliw pochodzących z biomasy,
 • działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE,
 • administracji państwowej i samorządowej w obszarze ochrony środowiska.

Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła,
 • konwersji biomasy na paliwo,
 • pozyskanie biogazu,
 • projektowanie, budowę i eksploatację biogazowni,
 • projektowanie i eksploatacji paneli słonecznych i fotowoltaicznych,
 • projektowanie i eksploatacji turbin wiatrowych i pomp ciepła.

Poznasz zasady:

 • funkcjonowania rynku odnawialnych źródeł energii,
 • produkcji roślinnej i zwierzęcej ukierunkowanej na produkcję OZE,
 • zarządzaniu odpadami pochodzącymi z produkcji rolno-spożywczej,
 • funkcjonowania farm fotowoltaicznych, pomp ciepła i turbin wiatrowych.

Po ukończeniu studiów: absolwent kierunku posiada wykształcenie bazujące na m.in.: technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa; pozyskiwaniu biogazu oraz projektowaniu, budowie i eksploatacji biogazowni; technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych; projektowaniu i eksploatacji farm wiatrowych; projektowaniu i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Ekoenergetyka przygotowują się do realizowania prac i projektów o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci studiów magisterskich uzyskują wykształcenie, które daje im atrakcyjny i pożądany na rynku pracy zawód związany z pozyskiwaniem i produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

Oferujemy:

REKRUTACJA ON-LINE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań