Kierunki

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny.

 

 

Nowy! Pierwszy w Polsce! Innowacyjny!

kierunek studiów inżynierskich

REKRUTACJA ON-LINE

Kształcić będzie specjalistów charakteryzujących się interdyscyplinarną wiedzą z zakresu:

 • Geoinformacji i geotechnologii,

 • Budownictwa ogólnego,

 • Geotechniki,

 • Budownictwa hydrotechnicznego,

 • Modelowania hydrodynamicznego przepływów wód powierzchniowych i podziemnych,

 • Wodnego transportu śródlądowego,

 • Logistyki transportu wodnego.

!! UNIKALNE KOMPETENCJE !!

Absolwenci wykorzystają narzędzia geotechnologiczne (min. drony, skanery) w:

 • działaniach inwestycyjnych i wykonawstwie związanym z budownictwem hydrotechnicznym i transportem wodnym;

 • inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych oraz modelowaniu sieci rzecznej;

 • wieloaspektowym wspomaganiu procesu projektowego;

 • podczas prac związanych z budową i modernizacją obiektów hydrotechnicznych.

!! INNOWACYJNE PRZEDMIOTY !!

 • 63% zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych i praktycznych !!

 • Studenci korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego – DRONELAB i komputerowego – KOMPLAB wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie !!

!! NIEODPŁATNE KURSY !!

W programie kształcenia ujęto unikalne i nieodpłatne kursy prowadzone przez wiodące firmy związane z praktyką, które ułatwią Tobie podjęcie pracy, takie jak:

 • GEOMATYKA,

 • AUTOCAD,

 • ArcGIS,

 • Python,

 • HYDRUS,

 • Systemów pomiarowych,

 • a dla najlepszych – kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOSz licencją pilota!

!! UPRAWNIENIA BUDOWLANE !!

Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach:

inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana !!

 

REKRUTACJA ON-LINE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań