18 lutego 2023 roku odbyło się absolutorium studentów I stopnia studiów naszego Wydziału

Zdjęcie grupowe z absolutorium I stopnia studiów naszego Wydziału

18 lutego 2023 roku w auli BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się absolutorium studentów I stopnia studiów Wydziału i Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, kierunków: inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, technika rolnicza, informatyka stosowana i ekoenergetyka. 


Podczas uroczystości wręczono też nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską pod patronatem Profesora Zbigniewa Młynarka, organizowanym dla kierunków studiów związanych z dyscypliną inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. W tegorocznej edycji na wniosek Kapituły Konkursu, Dziekan Wydziału prof. dr hab. Klaudia Borowiak,  przyznała główną nagrodę Pani mgr inż. Joannie Gizińskiej, za pracę p.t. „Analiza kierunków i wielkości zmian temperatury wód płynących w zlewni Warty”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Mariusz Sojka z Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom merytoryczny zgłoszonych prac, Pani Dziekan przyznała też dwa wyróżnienia:
- dla Pani mgr inż. Katarzyny Gizińskiej za pracę p.t. „Wpływ zmian pokrycia zlewni na wielkość przepływów w cieku Michałówka” (promotor prof. UPP dr hab. Jolanta Kanclerz),
-  dla Pani mgr inż. Sylwii Jałoszyńskiej za pracę p.t. „Ocena wpływu biogazowni na środowisko i krajobraz z uwzględnieniem opinii społecznej” (promotor dr inż. Marta Lisiak-Zielińska).

Wręczenia nagrody, dyplomów i listów gratulacyjnych dla autorek prac i promotorów dokonał prof. dr hab. Zbigniew Młynarek, w obecności Pani Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Klaudii Borowiak i Przewodniczącego Kapituły – prof. UPP dr hab. Jerzego Bykowskiego.
Jeszcze raz gratulując osobom wyróżnionym zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego głównym celem jest wzmacnianie systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale, w tym w szczególności podniesienia poziomu merytorycznego prac magisterskich.

 

prof. UPP dr hab. Jerzy Bykowski
Przewodniczący Kapituły