Drzwi otwarte - relacja

Drzwi otwarte - uczestnicy siedzący w ławkach podczas wystąpienia prelegenta.

Wczoraj, 30 marca 2023, odbyły się Drzwi Otwarte na Naszym Wydziale. Po krótkich prezentacjach oferty dydaktycznej Wydziału uczniowie wzięli udział w zróżnicowanych tematycznie warsztatach. Mieli okazje do bezpośredniego poznania naszych laboratoriów, sprzętu i zasmakowania studiów. Odwiedzili nas uczniowie z Liceum O!MEGA z Poznania, II Liceum Ogólnokształcącego ze Swarzędza, Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, Centrum Kształcenia Rolniczego: Zespół Szkół w Marszewie. Bardzo serdecznie dziękujemy za odwiedziny, a wychowawcom ze Szkół za opiekę nad grupami. Serdeczne podziękowania i gratulacje dla wszystkich organizatorów, koordynatorów osób prowadzących warsztaty i laboratoria, i bardzo silną grupę studentów z Kół Naukowych i Koła Młodych SITWM! Osób zaangażowanych w wydarzenie było tyle, że nie sposób ich wszystkich wymienić z imienia i nazwiska. Dziękujemy, że poświęciliście swój czas – bez was tego Wydarzenia by nie było!