Hydrostrateg 2 - pozytywna ocena NCBR!

Uśmiechnięci pracownicy katedr, którzy zostali wymienieni w treści artykułu, stoją w jednym rzędzie przy metalowej barierce. Pokazują kciuki uniesione w górę. W tle, na ceglanej fasadzie budynku widoczna nazwa Wydziału.

Miło nam poinformować, że projekt pt.: „Automatyczny system monitoringu i sterowania zasobami wodnymi, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji retencyjnej i zachowania bioróżnorodności (HydroIQ)”, został pozytywnie zaopiniowany i rekomendowany do finansowania przez NCBR!

Praca nad wnioskiem była wspólnym wysiłkiem pracowników Naszego Wydziału z konsorcjantami, którymi są firma GISPartner sp. z o.o. (lider konsorcjum), Pietrucha International sp. z o.o., oraz PGW Wody Polskie. Dzięki wnioskowi pozyskamy ponad 1,85 mln zł na realizację tego ciekawego i ambitnego projektu!

Warto podkreślić, że przygotowanie wniosku było efektem współpracy międzykatedralnej Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (KMKSiGP), Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej (KIWiS) i Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska (KEiOS). W skład grupy, która intensywnie pracowała nad wnioskiem weszli prof. UPP dr hab. inż. Rafał Stasik (lider, KMKSiGP) i prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża (lider, KIWiS), a także dr inż. Dariusz Graczyk (KMKSiGP), prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski (KEiOS), dr inż. Michał Napierała (KMKSiGP) i prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz (KMKSiGP).

Liczymy na rychłe podpisanie stosownych umów, a następnie już na ciężką, acz ciekawą pracę i osiągnięcie zamierzonych, ambitnych celów. Trzymajcie kciuki!