Konkurs STUDNET NA MEDAL – II edycja

Logo, które przedstawia fragment układu elektronicznego. Na jego środku wizerunek koła zębatgo. Poniżej tego elementu jest napis: STUDENT NA MEDAL

Trwa druga edycja konkursu Student na Medal. Nadal istniej możliwość rejestracji i wzięcia udziału w konkursie. Dostępność pierwszego testu została wydłużona do 26 maja br.

Organizatorem konkursu jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, która już od kilkunastu lat organizuje podobne konkursy dla mechaników maszyn rolniczych i uczniów szkół średnich kształcących się w zawodzie serwisanta maszyn. 

Tegoroczny konkurs STUDENT NA MEDAL jest drugą edycją tego konkursu, który przeznaczony jest dla studentów kierunków technicznych, związanych z konstrukcją i eksploatacją maszyn oraz urządzeń systemów mechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn rolniczych.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do aktywnego rozwoju i kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z inżynierią mechaniczną, oraz promowanie umiejętności studentów związanych z kształceniem dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. W realizowanym projekcie konkursu Student na Medal, sprawdzane będą umiejętności teoretyczne i praktyczne studentów w zakresie wiadomości o budowie i naprawach maszyn roboczych.

Warto dodać, że laureat pierwszej edycji, która odbyła się w roku 2022, wziął udział w międzynarodowych zawodach EuroSkills w Gdańsku w 2023 roku, na których zając 3 miejsce. Był to wielki sukces organizatora, ale przede wszystkim uczestnika, który miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na tle rówieśników z całej Europy. Sukces jaki osiągnął jest bezdyskusyjny i jest ważnym punktem w jego rozpoczynającej się karierze zawodowej.

Tegoroczny konkurs składa się będzie z dwóch etapów:

Etap I: Cześć online składająca się z 3 testów. Aby je rozwiązać należy zarejestrować się na stronie www.studentnamedal.agroshow.pl i wypełnić pierwszy test. Rejestracja i wypełnienie pierwszego testu będzie możliwe do 26 maja br. Kolejne testy dostępne będą w terminach: do 26 maja 2024 r oraz od 27 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. Każdy z testów składa się z 20 pytań, a czas na jego rozwiązanie to 20 minut.

Etap II: 10 uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi w części online weźmie udział w finale, który odbędzie się podczas wystawy AGRO SHOW w Bednarach w dniach 20-22 września. Finał składać się oraz zadań praktycznych polegających na diagnostyce i naprawie maszyn rolniczych.

Na zwycięzców finału czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

  • 1 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 7000 zł brutto
     
  • 2 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto 
     
  • 3 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł brutto 

Dodatkowe korzyści:

Laureaci konkursu w listopadzie br. wezmą udział w zawodach SkillsPoland, będących eliminacjami do międzynarodowego konkursu umiejętności zawodowych EuroSkills, który odbędzie się na jesieni 2025 roku w Danii.

Więcej informacji na: www.studentnamedal.agroshow.pl
Facabooka PIGMiUR


Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Informacja prasowa z dnia 8 maja 2024