"Łącząc teorię z praktyką" - IX edycja kompleksowych ćwiczeń terenowych studentów kierunku Gospodarka przestrzenna

Zdjęcie grupowe uczestników ćwiczeń terenowych - studenci kierunku Gospodarka przestrzenna

,,Łącząc teorię z praktyką’’ czyli dziewiąta edycja kompleksowych ćwiczeń terenowych studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w gminie Kórnik.

W dniu 1 i 2 czerwca 2023 roku już po raz dziewiąty przy współpracy władz gminy Kórnik zorganizowane zostały Kompleksowe ćwiczenia terenowe dla studentów III roku kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Organizatorem ćwiczeń terenowych z ramienia Uniwersytetu był prof. UPP dr hab. inż. Adam Zydroń oraz mgr inż. Cyprian Chwiałkowski.

Dwudniowe warsztaty rozpoczęły się 1 czerwca br. tradycyjnym spotkaniem studentów w hotelu Przylądek Daglezja z przedstawicielami władz samorządowych na czele z Panem Wiceburmistrzem mgr Sebastianem Wlazłym, kierownikiem Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG mgr Mariuszem Stodolniakiem oraz Panią inspektor UMiG inż. Marią Gawendą.

Pan Wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Mariusz Stodolniak w bardzo interesujący sposób przedstawili prezentację na temat rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na przestrzeni ostatnich kilku lat. Miłe spotkanie z władzami gminy zakończyło się konkursem wiedzy na temat gminy Kórnik – studenci otrzymali gminne upominki.

Następnie studenci rozpoczęli dwudniowe warsztaty na terenie Kórnika i Bnina.

Tematem tegorocznych ćwiczeń była rewitalizacja rynku w Bninie oraz badania ankietowe dotyczące jakości życia mieszkańców gminy Kórnik. Studenci na bazie zebranych ankiet opracują koncepcję rewitalizacji rynku w Bninie oraz przedstawią odczucia mieszkańców dotyczące jakości życia w gminie Kórnik.

Wieczorem studenci tradycyjnie wzięli udział w integracyjnym spotkaniu przy ognisku.