Naukowe seminarium międzywydziałowe - relacja

Międzywydziałowe seminarium naukowe

Seminarium Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej

Ze wspólnej inicjatywy władz dziekańskich Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej w dniu 13 kwietnia 2023 roku zorganizowane zostało międzywydziałowe seminarium naukowe. Ta wspólna inicjatywa ma stać się cykliczną platformą bezpośredniej wymiany informacji naukowej. Pierwsze spotkanie odbyło się na Naszym Wydziale, a gospodarzami kolejnego będą naukowcy z Politechniki Poznańskiej. Swoje referaty wygłosili goście z Politechniki: prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak i dr inż. Radosław Szczerbowski, a Nasz Wydział reprezentowali Prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak oraz dr hab. inż. Tomasz Dysarz. Interesujące i bardzo aktualne tematycznie prezentacje, duże zainteresowanie pracowników Wydziału, jak i obecność JM Rektora UPP prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza wskazują, że takie spotkania są potrzebne i mogą otwierać możliwości dalszej współpracy. Liczymy, że jest to początek bliższych kontaktów naszych Wydziałów i rozwinie się on w konkretne wspólne działania naukowe.

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP
Prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak