Rozstrzygnięcie konkursu na Junior i Senior Grant w ramach projektu PREIDUB na WISiIM

Uwzględniając procedurę oceny projektów zatwierdzoną w postaci Regulaminu Senior i Junior Grant przez RND Inżynierii Środowiska i RDN Inżynierii Mechanicznej, Wydziałowa Komisja ds. konkursów badawczych projektu PREIDUB rekomenduje finansowanie następujących wniosków projektowych:

W konkursie: „Junior Grant”:

  1.  Analiza wpływu skrobi modyfikowanej oraz nanosrebra stabilizowanego biopolimerami jako modyfikatora właściwości fizykochemicznych kompozytów cementowych.

Kierownik: Dr inż. Marta Sybis; Katedra Budownictwa i Geoinżynierii.

  1. Wpływ osuszania powietrza wewnątrz tunelu na parametry suszenia mieszanek osadu ściekowego.

Kierownik: Dr inż. Sebastian Kujawiak; Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej. 

W konkursie: „Senior Grant”:

  1. Piękne i bogate -preferencje estetyczne społeczeństwa vs. cele ekologiczne terenów zieleni miejskiej. Kierownik: Prof. UPP dr hab. Anna Budka; Katedra Budownictwa i Geoinżynierii.

  1. Szybkie wykrywanie stresu u roślin wywołanego metalami ciężkimi.

Kierownik: Prof. UPP dr hab. Maria Drapikowska; Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska.                

  1. Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych pochodzących ze zlewni miejskiej z uwzględnieniem ich jakości na przykładzie zlewni Żurawiniec.

Kierownik: Prof. UPP dr hab. Marcin Spychała; Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej. 

Wszystkim beneficjentom projektu serdecznie gratulujemy

W  imieniu członków komisji

Prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża - przewodniczący