VIII spotkanie z praktyką

Ósme spotkanie z praktyką - plakat

Mamy przyjemność poinformować, że 16 maja, o godzinie 10, w Sali 111 odbędzie się kolejny wykład w ramach Wydziałowej inicjatywy - „Spotkania z Praktyką”. Prelekcję pt. „Z pamiętnika hydrotechnika” przeprowadzi Pan Piotr Śliwiński, przewodniczący Polskiego Komitetu Wielkich Zapór – POLCOLD. PKWZ jest organem doradczym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w sprawach uczestnictwa RP w Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór – ICOLD i organizacją, która zajmuje się wymianą doświadczeń i wiedzy technicznej w dziedzinie projektowania, budowy oraz eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, w tym zapór i innych budowli piętrzących. Pan Piotr Śliwiński jest zasłużonym hydrotechnikiem i wykład ten będzie niepowtarzalną okazją, by posłuchać człowieka z wielkim bagażem doświadczeń w branży. Wszystkich studentów i pracowników Wydziału – gorąco zapraszamy!

Koło Młodych SITWM